in

แฟรนไชส์ S.A.M สิงคโปร์แมทส์

S.A.M หรือ Seriously Addictive Mathematics  เริ่มก่อตั้งเมือปี 2009 ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเน้นรูปแบบการสอนและแบบฝึกหัดพัฒนาขึ้นมาจากหลักสูตรของประเทศสิงคโปร์  โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากภายในประเทศสิงคโปร์  ในปี 2012 จึงได้เริ่มมีการขยายสาขาเฟรนไชส์ ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

 

#แฟรนไชส์ S.A.M สิงคโปร์แมทส์  #S.A.M สิงคโปร์แมทส์ #อยากรวยต้องรู้   #แฟรนไชส์การศึกษา

#สถาบันสอนภาษา และคณิตศาสตร์ #อยากรวยต้องรู้  #therichmustknow.com  #แฟรนไชส์คอร์สเรียน & การศึกษา

22

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

1

มีความมุ่งมั่น เพื่อส่งเสริม
การศึกษาของ เด็กไทยให้
ได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

2

มีใจรัก และมีความตั้งใจสูง

3

มีความรับผิดชอบ มีเวลาอย่างเพียงพอและสามารถเอาใจใส่ ศูนย์ได้อย่างทั่วถึง

4

มีพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์และสามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้ด้วยภาษาอังกฤษ

5

มีประสบการณ์การสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์การสอนระดับประถมศึกษา หรือมีกิจการสอน ภาษาอังกฤษอยู่แล้ว

23

การลงทุนของแฟรนไชส์

6

ค่าแฟรนไชส์ และการฝึกอบรม/อุปกรณ์ รวมทั้งสิ้น 220,000 บาท

7

ค่า Royalty Fee 20 – 28% ของราคาคอร์สเรียน

8

ค่าใช้จ่ายการตกแต่งร้าน(รับผิดชอบโดยผู้ประกอบการ)

9

จัดหาสถานที่สำหรับเปิดศูนย์เรียน (ผู้ประกอบการ)

24

สิ่งที่ได้รับจากแฟรนไชส์

10

การฝึกอบรมผู้ประกอบการ

11

S.A.M Certificate for trainer

12

อุปกรณ์และสื่อการสอน

13

คู่มือการจัดศูนย์ 2 ชุด

14

ระบบการจัดศูนย์ ลงทะเบียนและจัดชั้นเรียน (eCOLE)

15

ระบบการจัดารหลักสูตรการเรียน การให้คะแนนและเกรด (Octal)

16

ไฟล์กราฟฟิค S.A.M SingaporePoster,Pull-Up และ Wallpaper

17

โบรชัวร์ 1,000 แผ่น

18

การประชาสัมพันธ์ผ่าน
Website/Facebook

25

สนใจติดต่อ

Mail : samthai@seriouslyaddictivemaths.com

Phone : 06-1020-3336

Facebook: Singaporemathsthailand

Line : Singaporemaths

เว็บไซต์ :  singaporemathsthailand.com

 

20

21

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : เว็บไซต์ singaporemathsthailand.com

แฟรนไชส์ กาแฟดอยหล่อ

แฟรนไชส์ กัตโตะชา (เทสตี้ทีเฮาส์)