in

แฟรนไชส์ แฮนด์ออนอาร์ต

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการเปิดโรงเรียนศิลปะ สำหรับเด็กในจังหวัดภูเก็ต จนพัฒนามาสู่ “แฮนด์ออนอาร์ต” แฟรนไชส์สอนศิลปะสำหรับเด็ก แห่งเดียวที่ประกอบ ด้วยศิลปะการปั้น วาด ประดิษฐ์ หลักสูตรเน้นการ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ-  การเรียนรู้ เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ การจินตนาการภาพ ความคิดที่เรียงลำดับขั้นตอน การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์  เป็นต้น จึงเน้นในกระบวนการเรียนการสอนมากกว่าความสวยงามอย่างเดียว ผู้ปกครองจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อม  ให้บุตรหลานเติบโตไปเป็นเด็ก ฉลาด เก่ง ดีและมีสุข

ความน่าสนใจและจุดเด่นของหลักสูตร

1.มีแฟ้มรายงานผลการเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน หลังเรียนจบทุกหลักสูตร  ซึ่งทำให้ผู้ปกครองเห็นผลเป็นรูปธรรม จึงทำให้ขายหลักสูตรได้ง่าย

2.เน้นให้ครูผู้สอนต้องเรียนจบในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ เนื่องจากจะมีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องศิลปะ สามารถสอดแทรกความรู้ได้ ตลอดเวลา ทำให้เด็กได้ประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการสอน

3.มีการอบรมด้านจิตวิทยาการสอน, พัฒนาการเด็กและเรื่องศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อให้ครูเข้าใจและนำไปใช้ในการสอนได้จริง

4.มีการแนะนำการทำการตลาดท้องถิ่น เช่น การขอเข้าสอนในโรงเรียนอนุบาล , ออกบูธตามเทศกาลต่างๆ ตามโรงเรียน , เปิดเป็นมุม-  ศิลปะในห้าง เป็นต้น

5.ถ้ามีธุรกิจการศึกษาอยู่แล้ว สามารถเปิดร่วมกับวิชาอื่นๆได้

6.มีการจำกัดเขตพื้นที่ในการตั้งสาขาไม่ให้ใกล้กันมากเกินไป

 

#แฟรนไชส์ แฮนด์ออนอาร์ต  #แฮนด์ออนอาร์ต  #สถาบันสอนศิลปะ #พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

#แฟรนไชส์คอร์สเรียน & การศึกษา  #อยากรวยต้องรู้  #therichmustknow.com

1

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

1.สนใจธุรกิจการศึกษาหรือทำธุรกิจการศึกษาอยู่แล้ว

2.มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการทำธุรกิจ

3.มีทำเลที่เหมาะสมในการทำธุรกิจการศึกษา

4.มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์

การลงทุนของแฟรนไชส์

1.เงินค่าค้ำประกัน (คืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา) 20,000 บาท

2.ค่าตกแต่งสถานที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือทำเลที่ตั้ง

3.ไม่มีค่า Marketing Fee และ Royalty Fee รายเดือนตลอดอายุสัญญา

4.ระยะเวลาคืนทุน 1-2 ปี (ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจ)

1

สนใจติดต่อ

ครูต้น

โทร : 081-476-2614

เว็บไซต์ : handsonartfranchise.com

อีเมลล์ : hanasonartcentral@gmail.com

FB : facebook.com/handsonartshop/

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : เว็บไซต์ handsonartfranchise.com

แฟรนไชส์ ไอศครีมดรีมโคน

ธุรกิจไอเดีย “กระเป๋าซิปสุดเก๋ จากซิปเพียงเส้นเดียว