in ,

แฟรนไชส์ สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ จี อิงลิช อะคาเดมี่

GEE English Academy เป็นสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ โดยใช้ครูเจ้าของภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ซึ่งจะใช้หลักสูตรที่ทางสถาบันฯ ได้ออกแบบ และพัฒนา โดยการผสมผสานหลักสูตร ESL เข้ากับธรรมชาติการเรียนภาษาของเด็กไทย และหลักสูตรดังกล่าว สามารถช่วยพัฒนา และเห็นผลได้ภายในระยะเวลาหลังจากการเรียนเพียง 48 ชั่วโมง ทำให้ GEE สามารถเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สถาบันสอนภาษาอังกฤษ จี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 และไม่มีเดือนไหนเลย ที่สถาบันฯ มีนักเรียนลดลง นั่นเป็นข้อพิสูจน์อย่างดี ถึงเรื่องการดำเนินงานของทางสถาบันฯ ระบบการเรียนการสอน ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ และความสำเร็จทางด้านทักษะภาษาอังกฤษของตัวผู้เรียนเอง ที่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย แต่ผลที่ได้กลับมากมาย อย่างที่ไม่เคยมีสถาบันสอนภาษาที่ไหนทำได้มาก่อน

 

#แฟรนไชส์ สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ จี อิงลิช อะคาเดมี่  #อยากรวยต้องรู้  #therichmustknow.com  #สถาบันสอนภาษาอังกฤษ

#สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ  #จี อิงลิช อะคาเดมี่  #แฟรนไชส์คอร์สเรียน & การศึกษา   #สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

1

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

1.ควรเป็นคนท้องถิ่นและมีความเข้าใจด้านการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจด้านการศึกษา

2.ควรเป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษา และพร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม

3.มีทัศนคติที่ดีในการบริหารสถานศึกษา

4.ควรเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจ

5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักเด็ก

6.สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

7.มีเวลาทำเอง

2

การลงทุนของแฟรนไชส์

1.ค่าแฟรนไชส์ 390,000 บาท/3 ปี

2.Royalty Fee (ค่าดำเนินงาน)

– ไม่เก็บค่า royalty fee จากลูกค้าทั่วไป

– 15%จากรายได้ลูกค้าองค์กร ฯ

3.ต่อสัญญา 190,000 บาท/3 ปี

สิ่งที่ได้รับจากแฟรนไชส์

1.สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการ (โลโก้)

2.สิทธิในการใช้หลักสูตร ซึ่งแบ่งออกเป็น 16 หลักสูตรสำหรับเด็ก และอีก      20 หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่, หนังสือ และแผนการสอนของ GEE

3.หนังสือหลักสูตรภาษาอังกฤษแสนสนุกสำหรับเด็ก 3-12 ปี สำหรับนักเรียน 1 ชุด และสำหรับครู 1 ชุด (รวม 32 เล่ม)

4.ให้คำปรึกษา ผู้ประกอบการ ฟรี ตลอดอายุสัญญา

5.อบรม/ให้คำปรึกษาพนักงานที่สำนักงานใหญ่ 2 ท่าน ฟรี

6.ให้คำปรึกษา พร้อมช่วยวางแผน และออกแบบการเรียนการสอน ในกรณีจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่

7.สิทธิในการใช้ภาพกิจกรรมต่างๆ ของ GEE

8.โบรชัวส์ 2,000 แผ่น

9.โปสเตอร์โฆษณาหลักสูตรต่างๆ 2 ชุด

10.โปสเตอร์ผลงานของสถาบันฯ  5 ชุด

11.โปรแกรมบริหารจัดการสถาบันสอนภาษา ที่จะช่วยให้ระบบการจัดการต่างๆ เป็นเรื่องง่ายๆ

12.ป้ายสถาบัน ติดหน้าอาคาร ขนาด 4 x 1.5 เมตร

13.ป้ายญี่ปุ่น ตั้งหน้าร้าน 2 อัน

14.เว็ปไซต์ของสาขา และโฆษณาทาง Google Adword, Facebook และเว็ปไซต์อื่นๆ ฟรี

15.เสื้อ GEE สำหรับผู้ใหญ่ 10 ตัว, สำหรับเด็ก 20 ตัว

16.สมุดโน๊ต GEE 50 เล่ม

17.ช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในวันเปิดตัวสาขาฟรี 1 วันเต็ม พร้อมครู 2 ท่าน

3

สนใจติดต่อ

250 หมู่ 3 ถ.หางดง – บ้านตะวัน

ต.หนองค้อ 1  อ.หางดง เทศบาลนครเชียงใหม่

โทร : 083-200-0084

FB : @geeacademy

E-mail : geeenglish@hotmail.com

เว็บไซต์ : geeenglish.com

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : FB : @geeacademy

แฟรนไชส์ อิงลิช คอนเนอร์

ธุรกิจไอเดีย พับ เพียบ เรียบ ร้อย