in ,

แฟรนไชส์ สถาบันเสริมทักษะ อายเลเวล ประเทศไทย

บริษัท Global Vision Education จำกัด เป็นผู้จัดตั้งสถาบัน Eye Level Thailand บริษัทแม่ของ Eye Level คือบริษัท Daekyo เป็นบริษัทการศึกษาอันดับ 1 ของประเทศเกาหลี มีครูและพนักงานมากกว่า 35,000 คน (30% ของคนเกาหลีผ่านหลักสูตรการเรียนของ Eye Level)

– ระบบแฟรนไชส์การศึกษาที่มีสาขามากกว่า 1,300 สาขา ใน 22 ประเทศทั่วโลก มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 2 ล้านคน

– เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขัน Math Olympiad และ Literary Awards ทั่วโลก

– เป็นระบบการศึกษาที่ทำให้ประเทศเกาหลีพ้นจากประเทศใกล้ล้มละลายทางเศรษฐกิจ

มาเป็นชาติชั้นนำทางด้านการศึกษาเป็นการ“ปฏิวัติ”การศึกษาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างแท้จริงทำให้เด็ก อยากเรียนรู้อยากมาเรียน และ ประสบผลสำเร็จ

– พ.ศ.2519 บริษัท Daekyo เริ่มก่อตั้ง Eye Level ครั้งแรกในประเทศเกาหลี ในนามe.nopi

– พ.ศ.2546 Eye Level นำเข้าสู่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

– พ.ศ.2555 Eye Level เปิดตัวภายในประเทศไทย ด้วยหลักสูตรมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพของเด็กที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางอย่าง แท้จริง

– ปัจจุบัน Eye Level  Thailand มีการพัฒนาระบบการบริหารแฟรนไชส์และมุ่งพัฒนาทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ในการขยายแฟรนไชส์สาขาเพิ่มขึ้น

#แฟรนไชส์ สถาบันเสริมทักษะ อายเลเวล ประเทศไทย  #สถาบันสอนภาษา และคณิตศาสตร์

#สถาบันเสริมทักษะ อายเลเวล #แฟรนไชส์คอร์สเรียน & การศึกษา  #สถาบัน เสริมทักษะ การเรียนรู้

#อยากรวยต้องรู้  #therichmustknow.com  #อายเลเวล ประเทศไทย

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 การสมัคร

รับข้อเสนอโอกาสแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ในอนาคตทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครที่ทางแผนกพัฒนาแฟรนไชส์ของเราจะได้รับการพิจารณาก่อนที่จะได้รับการติดต่อสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ครั้งแรก การประชุมคนอื่นจะมีขึ้นสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติ

ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลแฟรนไชส์

เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ทั้งหมดเราจะส่งแฟกซ์ข้อมูลของเราไปให้คุณ

ขั้นตอนที่ 3 สัญญาแฟรนไชส์

การสัมภาษณ์การคัดเลือกด้านการเงินและพื้นหลัง ระดับสายตาดำเนินการตรวจสอบประวัติมาตรฐานและการประเมินทางการเงินเนื่องจากแฟรนไชส์ในอนาคตต้องมีแหล่งข้อมูลเพื่อเริ่มต้นการรับสิทธิระดับสายตา ความต้องการในการลงทุนเริ่มแรกและค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นสำหรับระดับสายตามีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าธุรกิจแฟรนไชส์อื่น ๆ

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจคัดกรอง

เปิดเผยเอกสารสิทธิ์งานแฟรนไชส์และลงนามในสัญญาแฟรนไชส์

หลังจากจบโปรแกรมการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน Eye Level แล้วแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพจะมีสิทธิ์ลงนามในสัญญาแฟรนไชส์

การอบรม

ขั้นตอนที่ 5 การฝึกเบื้องต้น

เมื่อแฟรนไชส์ที่คาดหวังได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมในครอบครัวระดับสายตาเขาหรือเธอต้องดำเนินการฝึกอบรมครั้งแรก การฝึกอบรมดังกล่าวจะครอบคลุมด้านต่างๆของแฟรนไชส์ระดับสายตาเช่นโปรแกรมระดับสายตาการดำเนินธุรกิจและการจัดการศูนย์

ขั้นตอนที่ 6 การเปิด

เปิดศูนย์ของคุณ เมื่อได้รับข้อกำหนดด้านการฝึกอบรมและสถานที่ตั้งศูนย์ได้รับการอนุมัติแล้วแฟรนไชส์จะจัดงาน Grand Opening ขึ้นและอาจเริ่มดำเนินการศูนย์อย่างเป็นทางการ

1

การลงทุนของแฟรนไชส์

  • หลักสูตรคณิตศาสตร์ Eye Level Math (English Version), Math(Thai Version) and Play Math 150,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ Eye Level English and English Sparks 100,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • เงินประกัน Security Deposit 50,000 บาท

ค่าแฟรนไชส์ Franchise Fee

หลักสูตรคณิตศาสตร์ Eye Level Math (English Version), Math (Thai Version) and Play Math

  1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต License Fee ครั้งแรก/ครั้งเดียว 150,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  2. ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 50% จาก 535 บาท สำหรับเด็กใหม่ หรือ 1,605 บาท สำหรับเด็กตลอดชีพ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้)
  3. ค่าลิขสิทธิ์ Royalty Fee 25% จากค่าเรียนรายวิชา เก็บเป็นรายเดือน Math คำนวณจากค่าเรียน 1,800 บาท หลังหักยอดขายค่าตำราหนังสือ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) Play Math คำนวณจากค่าเรียน 2,000 บาท หลังหักยอดขายค่าตำราหนังสือ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

คณิตศาสตร์ Math (English or Thai Version) Level1-32 = ขึ้นอยู่กับจำนวนหนังสือคณิตศาสตร์ระดับก่อนอนุบาล Play Math มี 1 ระดับ = ขึ้นอยู่กับจำนวนหนังสือ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ Eye Level English and English Sparks

  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต License Fee ครั้งแรก/ครั้งเดียว 100,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 50% จาก 535 บาทสำหรับเด็กใหม่ หรือ 1,605 บาท สำหรับเด็กตลอดชีพ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • ค่าลิขสิทธิ์ Royalty Fee 25% จากค่าเรียนรายวิชา เก็บเป็นรายเดือน (คำนวณจากค่าเรียน 1,800 บาท หลังหักยอดขายค่าตำราหนังสือ) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ค่าตำราหนังสือ Franchise Cost (ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • ภาษาอังกฤษ Eye Level English Level 1-8 = ขึ้นอยู่กับจำนวนหนังสือ ภาษาอังกฤษ Eye Level English Spark Level1-2 = ขึ้นอยู่กับจำนวนหนังสือ

2

สิ่งที่ได้รับจากแฟรนไชส์

1.ชื่อหลักสูตร และเครื่องหมายการค้า ได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หลักสูตร และวิธีการสอนของ Eye Level

2.ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมการประชาสัมพันธ์รวม

3.อบรมครูผู้สอนฟรี การดูแลปรึกษาปัญหา ตลอดอายุสัญญา

4.ฟรีแผ่นพับสำหรับ New Franchise ฟรีโปสเตอร์ติดผนังแนะนำหลักสูตรขนาดใหญ่ จำนวน 4 ภาพ

5.ฟรีออกแบบโปสเตอร์ ป้ายโฆษณา สื่อโฆษณา

6.สิทธิพิเศษในการเปิดสอนหลักสูตรอื่น ๆ ที่ทางบริษัทจะนำเข้ามาในอนาคต ซึ่งล้วนแต่เป็นหลักสูตรระดับคุณภาพอันดับ 1 จากประเทศเกาหลีใต้

7.รายได้อื่น ๆ จากการการจำหน่ายหนังสือที่บริษัทฯ อนุญาตให้จำหน่าย

8.Eye Level Math Olympiad โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับสากล

9.Eye Level Literary Award โครงการแข่งขันเขียนภาษาอังกฤษ ระดับสากล

10.Eye Level English Speech Competition โครงการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับสากล

11.Eye Level MODEL UN CAMP โครงการเข้าค่ายผู้นำของนักเรียน ระดับนานาชาติ

12.คู่มือบริหารศูนย์ อื่น ๆ

3

สนใจติดต่อ

บริษัทโกลเบิล วิชชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

สถาบันเสริมทักษะ อายเลเวล ประเทศไทย

2539 ซ.ลาดพร้าว 81-83 ถ.ลาดพร้าว

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-9349911-2 และ 086-3938869

แฟกซ์ 02-9331035

อีเมล์: myeyelevelthailand@gmail.comเว็บไซต์ : eyelevel.co.th

FB : Eye Level Thailand

เว็บไซต์ : eyelevel.co.th

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : เว็บไซต์ eyelevel.co.th

 

แฟรนไชส์ โรบอทชายด์ แอนด์ สมาร์ทเวดิกแมท

แฟรนไชส์ โรงเรียนสอนพิเศษ Gakken Classroom