in

แฟรนไชส์ บ้านไร่กาแฟ

เมื่อปี๒๕๓๘– ๒๕๔๐โดยเริ่มจากคุณสายชลเพยาว์น้อยท่านเป็นคนที่ชอบเดินทางศึกษาวัฒนธรรมไปตามเส้นเดินทางสายต่างๆ(ภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้)ตลอดการเดินทางท่านจะแวะดื่มกาแฟกระป๋องตามปั๊มเสมอซึ่งต้องการดื่มเพียงแค่แก้ง่วงเท่านั้นกลิ่นและรสชาติไม่ถูกใจและประทับใจจนกระทั่งครั้งหนึ่งท่านมีโอกาสได้เดินทางไปยังเส้นเดินทางสายอีสานได้พบกาแฟรูปแบบชาวบ้านตั้งซุ้มโต๊ะในปั๊มตามเส้นเดินทางทั่วประเทศในลักษณะคั่วชงซึ่งมีจุดเด่นในรสชาติและวิธีการในการนำเสนอคือในขณะชงจะเห็นกรรมวิธีขั้นตอนและลีลาการชงกาแฟของชาวบ้านดูมีศิลปะเพิ่มคุณค่าให้กาแฟในแก้วนั้นๆซึ่งมีวิธีการปรุงแก้วต่อแก้วตักกาแฟคั่วใหม่จากโหลที่ปิดฝาสนิทบดสดๆชงสดๆ (อันเป็นที่มาของคำว่ากาแฟสด) และอยู่ตามเส้นเดินทางจึงนำแนวทางของชาวบ้านมานำเสนอในรูปแบบของบ้านใร่กาแฟคือเพิ่มอาคารกาแฟจัดการความสะอาดความสะดวกสบายสร้างระบบธุรกิจเพิ่มแนวทางคิดทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารทรงไทยโมเดิร์นจัดภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้เป็นกาแฟไทยอย่างมืออาชีพท่านจึงเริ่มสำรวจเส้นเดินทางตั้งแต่ถนนรังสิต-บางปะอินรังสิต-นครนายกสุดท้ายที่คลอง๑๘ก็เริ่มพบอุปสรรคเนื่องจากสถานีบริการน้ำมันโดยส่วนใหญ่มีกาแฟรูปแบบเดิมขายอยู่แล้วและมีรายได้ดีไม่ต้องการมีธุรกิจเสริมอะไรอีกในปั๊มจนกระทั่งได้รับโอกาสจากผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันปตท. รังสิต- องค์รักษ์คลอง๗คุณอนวัฒน์ขาวปทุมทิพย์ให้สร้างสาขาแรกขึ้นโดยเงินทุนการสร้างสาขาแรกคุณสายชลได้ขายทาวเฮาส์บุศรินทร์๓๐๐,๐๐๐บาทเงินทุนก่อสร้าง๑๕๐,๐๐๐บาทและอีก๑๕๐,๐๐๐บาทเก็บเป็นเงินทุนสำรองเอาไว้และเปิดทำการขายเมื่อวันที่๒๑ธันวาคม๒๕๔๐โดยมีชื่อว่าบ้านแรกสาขาบ้าน๙ตั้งชื่อใร่กาแฟสดมีสัญลักษณ์เป็นใบไม้สีเขียวยอดขายวันแรกอยู่ที่๓๘แก้วซึ่งถือว่าเป็นยอดขายที่สูงเมื่อหักค่าใช้จ่ายคงเหลือ๘,๐๐๐บาท/ เดือนหลังเปิดได้๑๓วันเช้าวันที่๒มกราคม๒๕๔๑เกิดสิ่งไม่คาดฝันได้เกิดอุบัติเหตุรถพุงเข้าชนร้านต้องปิดร้านโดยฉับพลันแต่คุณสายชลไม่ได้ละความพยายามเพราะท่านคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออุบัติเหตุถ้าอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นยอดขายต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีแน่นอนจึงสร้างสาขา๙/๒ขึ้นมาใหม่ในช่วงที่บ้าน๙เปิดดำเนินการคุณสายชลได้ไปติดต่อกับสถานีบริการน้ำมันJET คุณวิจิตรและคุณเวอร์เนอร์ได้เข้ามาดูที่บ้าน๙แต่ผลปรากฏว่าโดนรถชนไปแล้วจึงรอดูบ้าน๙/๒ซึ่งหลังที่๙/๒นี้ต้องเลื่อนเข้าไปสร้างด้านใน๑๐เมตรเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น(บ้าน๙/๒เปิดเมื่อวันที่๗มีนาคม๒๕๔๑) ซึ่งคุณวิจิตรและคุณเวอร์เนอร์ได้กลับมาดูอีกครั้งและบอกกับบ้านใร่กาแฟว่าสินค้ามีศักยภาพแต่ติดที่รูปแบบอาคารเปลี่ยนแปลงซึ่งรูปแบบไม่เข้ากับอาคารของJETคุณสายชลจึงออกแบบใหม่เป็นอาคารทรงสามเหลี่ยมซึ่งรูปแบบตัดมาจากหน้าบานบ้านทรงไทยอีกครั้งจากนั้นได้รับโอกาสจากบริษัทCONOCO ประเทศไทย(JET)คุณเวอร์เนอร์และคุณวิจิตรอธิการโกวิทย์ ,คุณวีระฉัตรสาโรวาท, คุณวรรณพรแก้วปัญญาอนุมัติให้ก่อสร้างได้จึงเป็นบ้าน๘(บ้านกรุง) เส้นถนนพหลโยธินเป็นสาขาแรกในปั๊มJET ใช้เวลาในการก่อสร้าง๒๐วันเปิดทำการขายเมื่อวันที่๑๑เมษายน๒๕๔๑ซึ่งเป็นสาขาบ้านสามเหลี่ยมแรกณพ.ศ.๒๕๔๙มีสาขาทั้งหมด๑๑๐สาขา

ในช่วงเริ่มได้นำสิ่งที่พบเห็นมาพัฒนาแนวคิด มาพัฒนาเป็นรูปแบบของ “บ้านใร่กาแฟ” โดยเน้นเอกลักษณ์ของความเป็นกาแฟไทยคุณภาพสดจากไร่ซึ่งเริ่มจากการพัฒนารูปแบบในการนำเสนอ ภายใต้ความเชื่อที่ว่านักดื่มกาแฟหรือคอกาแฟย่อมต้องการกาแฟ คุณภาพและต้องมีสุนทรียภาพ จึงเห็นว่า นำลักษณะบ้านและกาแฟสำหรับเส้นทางของนักเดินทางซึ่งจัดเป็นกลุ่มลูกค้าหรือตลาดที่น่าสนใจ ด้วยความเป็นมา จากสิ่งที่พบเห็นของสังคมไทย ภูมิปัญญาของชาวบ้านไทย จึงได้ตั้งชื่อ ให้เป็นชนบทของไทยชื่อ “บ้านใร่กาแฟ”

สินค้าและบริการของบ้านใร่กาแฟเน้นการบริการแบบไทยจริงใจต่อลูกค้าเสมือนเป็นแขกผู้มาเยือนทักทายด้วยคำว่า” บ้านใร่กาแฟสวัสดีจ้ะ”และ”บ้านใร่กาแฟขอบคุณจ้ะ”พร้อมยกมือไหว้ด้วยความจริงใจซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นขององค์การบ้านใร่กาแฟ

 

#แฟรนไชส์ บ้านไร่กาแฟ  #บ้านไร่กาแฟ  #แฟรนไชส์ คอฟฟี่เอฟบรอก  #คอฟฟี่เอฟบอร์ก

#แฟรนไชส์ ไทยชง  #ไทยชง  #ร้านขายชา  #ชาไข่มุก  #อยากรวยต้องรู้  #therichmustknow.com

 

จุดเด่นของบ้านใร่กาแฟ และ แนวความคิดธุรกิจ

จุดเด่นของบ้านไร่กาแฟ

๑. เป็นธุรกิจของคนไทย ชื่อไทย ยี่ห้อไทย และวัตถุดิบของเกษตรกรไทย เมล็ดกาแฟจากชาวไร่ดอยภาคเหนือตั้งแต่ จ.เชียงใหม่ขึ้นไป

๒. มีเอกลักษณ์การจัดการจำหน่ายในอาคารทรงสามเหลี่ยม ลักษณะจั่วไม้ที่ไขว้กัน คาดทับด้วยขื่อ มีประตูบานกรอบไม้สื่อความเป็นไทยหรือ โลกตะวันออก (ไทยโมเดิร์น) ลิขสิทธิ์ชื่ออาคาร ออกแบบไร่นา และ อาคารบ้านใร่เพียวลม

๓. บดและชงกาแฟแก้วต่อแก้ว เสิร์ฟกาแฟ พร้อมให้ขึ้นรถได้เลย

๔. สูตรการคั่ว สูตรเบลนด์ เป็นสิทธิบัตรเฉพาะ รายการกาแฟเป็นแบบไทย ๆ เช่น เอเชีย บอรก, บ้านใร่ บอรก,บางกอก บอรก , ไทยปักษ์ใต้ บอรก

๕. ดำเนินธุรกิจเฉพาะกาแฟเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จึงสร้างสุนทรีย์แห่งการดื่มกาแฟได้สูง

แนวความคิดธุรกิจ

๑. สร้างตรายี่ห้อไทย ให้มีชื่อเสียง เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำทางด้านกาแฟและเป็นธุรกิจไทยที่เป็นมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมีสื่อแทนเป็น

– ตราบริษัท ( สื่อรวงข้าว ) เป็นสิ่งทดแทนการเกษตรของประเทศไทยจัดศูนย์กลางเป็นรูปวงกลมมีรูปถ้วยและควันกาแฟอันเป็นธุรกิจแรกที่บริษัทได้ดำเนินและประสบผลสำเร็จ

– ตราสินค้า (สีส้ม,ดำ,ขาว) สื่อแทนความตัดที่แตกต่างกันเพื่อเน้นเส้นลายกาแฟ สีส้มกระตุ้นต่อมน้ำลายและความหิวได้ดี

๒. พัฒนารูปแบบธุรกิจ สร้างวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเพื่อสร้างรูปแบบการดื่มตามแบบเอเชียหรือไทย เช่น การใช้อาคารทรงไทยประยุกต์ที่มีชื่อลิขสิทธิ์อาคารออกแบบไร่นา,

อาคารเพียวลม

๓. พัฒนารูปแบบสวนกาแฟ (Coffee Garden) ให้เกิดวัฒนธรรมการดื่มและการดื่มและการใช้ กิจกรรมในสวนกาแฟ ในเชิงสังคมศาสตร์ พาณิชย์ศาสตร์ ให้เป็นผลในทศวรรษนี้ ซึ่งโดยทั่วไปจะคุ้นเคยกับ สวนเบียร์ สวนนก สวนสัตว์ สวนสนุก แต่สวนกาแฟยังไม่เคยพบที่แห่งใดมาก่อน และบ้านใร่กาแฟได้เป็นต้นแบบในการใช้พื้นที่สวนกาแฟในปั๊มน้ำมัน และจดสิทธิบัตรอ้างอิงสวนกาแฟแห่งแรกของโลกที่ FA-๒๐ ตำบลโรงโป๊ะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๒

**สวนแห่งการดื่มกาแฟที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งแรกของโลก ตั้งอยู่ที่ FA-๙๑ –เอก (เอกมัย)**

 

product

 

อุปสรรคเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจ

๑. การสร้างแบรนด์ / การยอมรับในตรายี่ห้อ

๒. เงินทุนในการขยายสาขาในช่วงแรก

๓. เปิดสาขาได้ ๑๓ วัน เกิดอุบัติเหตุรถพุ่งเข้าชนร้าน

รูปแบบการลงทุน

มีทั้งหมด 3 แฟรนไชส์ ในแบรนด์เดียวกัน

1.แฟรนไชส์บ้านไร่กาแฟ

1.1

1.2

 

1

 

2.แฟรนไชส์ คอฟฟี่เอฟบอรก

2.2

2.1

 

2

 

3.แฟรนไชส์ไทยชง

3.1

3.2

 

3

 

สนใจติดต่อ

บริษัทออกแบบไร่นา (ประเทศไทย) จำกัด

31 ม.6 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170

โทรศัพท์ / Tel : 036-399270-4 ต่อ 112 # 113

โทรสาร / Fax : 036-399270-4 ต่อ 112 # 113

E-mail : business@banriecoffee.com , product@banriecoffee.com

Facebook : facebook.com/banriethailand

เว็บไซต์ : site.banriecoffee.com

 

แผนที่

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : เว็บไซต์ site.banriecoffee.com

แฟรนไชส์ Doodeebigeyes

แฟรนไชส์ โกนาย กาแฟถุงกระดาษ