in

แฟรนไชส์ โกฮับ รังสิตเจ้าเก่า เจ้าแรก ดั้งเดิม

หากนึกถึงต้นตำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีชื่อเสียงย่านรังสิตผู้คนส่วนมากต้องยกให้ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับ รังสิตเจ้าเก่า เราเป็นผู้ดำเนินกิจการก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตมาอย่างยาวนานเป็นระยะเวลามาก 60 กว่าปีและมีชื่อเสียงแพร่หลายจากรุ่นสู่รุ่น สูตรต้นตำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือ รังสิตอย่างแท้จริง และดั้งเดิม ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถดำเนินธุรกิจการขายแฟรนไชส์ได้พียงผู้เดียว ณ บัดนี้ เราพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดความสำเร็จและขยายธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือ “โกฮับรังสิตเจ้าเก่า” ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างพร้อมๆ กัน

โดยพื้นที่สมัยก่อนที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือ นั้นเป็นพื้นที่ให้เช่าทำสวนไร่มันสำปะหลังและไร่แตงโมในด้านหลังส่วนด้านหน้าเช่าเปิดเพิงริมถนนขายก๋วยเตี๋ยวเรือ  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวในปัจจุบันคือห้างเซียร์รังสิตนั่นเองจนกระทั่งได้ขยายกิจการกิจการก๋วยเตี๋ยวของเราเริ่มตั้งแต่ ปี พศ. 2484 จนถึงปัจจุบันเป็นกิจการก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตแท้ดั่งเดิมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากการพายเรือขายก๋วยเตี๋ยวในคลองรังสิตจนกระทั่งย้ายขึ้นมาขายก๋วยเตี๋ยวบนบกในปี พศ. 2512

 

#แฟรนไชส์ โกฮับ รังสิตเจ้าเก่า เจ้าแรก ดั้งเดิม  #โกฮับ รังสิตเจ้าเก่า  #แฟรนไชส์อาหาร

#แฟรนไชส์  #ร้านขายก๋วยเตี๋ยว  #ก๋วยเตี๋ยวรังสิต  #อยากรวยต้องรู้  #therichmustknow.com

 

4

 

1.จุดเด่นแฟรนไชส์ ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิตเจ้าเก่า

1.1ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิตเจ้าเก่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักและไว้ใจในชื่อเสียงที่มีมาอย่างยาวนานต้นกำเนิดจากรังสิตของแท้และดั่งเดิมมากกว่า 60 ปี

1.2รสชาติน้ำก๋วยเตี๋ยวที่เข้มข้นและกลมกล่อม

1.3มีการจดเครื่องหมายบริการคำว่า “ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิตเจ้าเก่า” อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.คุณสมบัติแฟรนซีผู้รับสิทธิ(Franchisee)ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิตเจ้าเก่า

2.1ต้องเป็นผู้มีความตั้งใจ อดทน รักในการบริการและการขาย

2.2ต้องเป็นผู้มีความสื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ

2.3ต้องเป็นผู้มีเงินทุนหมุนเวียนและทำเลการขายที่เหมาะสม

2.4ต้องเป็นผู้ยอมรับและเข้าใจกฎเกณฑ์ของแฟรนไชส์

3.การบริการแฟรนซีผู้รับสิทธิ(Franchisee) ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิตเจ้าเก่า

3.1แฟรนซีผู้รับสิทธิ(Franchisee) สามารถใช้เครื่องหมายบริการ”ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิตเจ้าเก่า” ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.2อบรมการดำเนินธุรกิจก่อนการขาย

3.3ช่วยสนับสนุนด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขาย

3.4ช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านการขายตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์

4.เงื่อนไขสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิตเจ้าเก่า

4.1สัดส่วนการตวงวัดตามที่เรากำหนด

4.2ราคาวัตถุดิบตามท้องตลาดที่มีการขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจ

4.3ราคาขาย 40-45 บาทต่อชามขั้นต่ำ

4.4ต้นทุนที่เกิดขึ้นมาจาก = ราคาต้นทุนวัตถุดิบต่อหน่วย,ราคาค่าแก๊สหุงต้ม เท่านั้น โดยคิดเฉลี่ยแล้วต้นทุนอยู่ที่ 20-25 บาทต่อชาม แสดงว่า กำไรที่เกิดขึ้นคือ 75-100 เปอร์เซ็นต์ ต่อชาม

5.กำไรที่ได้จากการขายก๋วยเตี๋ยวต่อชาม

ตัวอย่างแสดงกำไรที่เกิดขึ้น (ไม่หักค่าใช้จ่ายแฟรนไชส์และต้นทุนคงที่)

กำไรทั้งหมดต่อเดือน= 100ชามต่อวัน(ขั้นต่ำ) x กำไร 20ถึง25 บาทต่อชาม(ขั้นต่ำ) x จำนวนวันขาย 28 วันเท่ากับ56,000 ถึง 70,000 บาทต่อเดือน

6.ตัวอย่างจุดคุ้มทุนที่เกิดขึ้น

– ชุดคีออสรถเข็น 54,900 บาท+ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 30,000บาท/เดือนค่าอื่นๆ 50,000 บาท/ปี จุดคุ้มทุน คือ  ตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป จึงจะคุ้มทุน ถ้าเฉลี่ยขายได้วันละ100 ชาม

– ชุด Counter 51,900 บาท+ ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 30,000บาท/เดือนค่าอื่นๆ 50,000 บาท จุดคุ้มทุน คือ  ตั้งแต่เดือนที่ 4เป็นต้นไป จึงจะคุ้มทุน ถ้าเฉลี่ยขายได้วันละ 100 ชาม

– ชุด Food Court/Food Center ราคารวมทั้งหมดเท่ากับ  37,000 บาท + ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 10,000 บาท/เดือนค่าอื่นๆ 10,000 บาท จุดคุ้มทุน คือ  ตั้งแต่เดือนที่ 3เป็นต้นไป จึงจะคุ้มทุน ถ้าเฉลี่ยขายได้วันละ 100 ชาม (กรณี Food Court/Food Center คิดค่า GP จากยอดขายเฉลี่ยที่ 30 – 40%)

หมาย เหตุ : ค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อเดือน เช่น ค่าเช่าสถานที่, ค่าจ้างแรงงาน, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, อื่นๆ

: ในการคิดคำนวณจุดคุ้มทุนเป็นการคิดเพียงประมาณการณ์เบื้องต้นเท่านั้น

7.การขนส่ง

– คิดค่าขนส่งตามจริงโดยจะมีเปอร์เซ็นต์ลดราคาวัตถุดิบตามยอดการสั่งซื้อ

รูปแบบแฟรนไชส์

ประเภทรถเข็น  (Kiosk)

ชุดคีออสรถเข็น ราคา 54,900 บาท

 

อุปกรณ์ที่แฟรนไชส์ซีผู้รับสิทธิ(Franchisee) สำหรับ รถเข็น (Kiosk)ได้รับ

1.คีออสรถเข็น 2 เมตร   1 คัน

2.ป้ายโลโก้โกฮับ (สิทธิให้ยิมใช้)   1 ชุด

3.ตู้ดีสเพลย์ (ตู้กระจก)               1 ใบ

4.หม้อก๋วยเตี๋ยวสแตนเลส (3 ช่อง)   1 ชุด

5.เตาแก๊ส+ขาเตาแก็สเหลี่ยม  1 ชุด

6.ชุดหัวเร่งแก๊ส   1 ชุด

7.ชุดเตาแก๊สหม้อตุ๋นเนื้อเปื่อย    1 ชุด

8.หัวแบ่ง 3 ทาง    1 ชุด

9.สายแก็ส   4 เมตร

10.กระทะหม้อแขกต้มเนื้อเปื่อย   1 ใบ

11.โต๊ะพลาสติก          3 ตัว

12.เก้าอี้พลาสติก         12 ตัว

13.ชามก๋วยเตี๋ยว          4 โหล

14.ช้อนสแตนเลส       3 โหล

15.ตะเกียบไม้  3 โหล

16.กล่องใส่ตะเกียบ    3 อัน

17.แก้วน้ำ        1 โหล

18.ตราชั่งตวง  1 อัน

19.เหยือกน้ำกิน           3 ใบ

20.ชุดใส่เครื่องปรุงพวงพริก   3 ชุด

21.ชุดโชว์เนื้อ 1 ชุด

22.อุปกรณ์ตวงสัดส่วนน้ำก๋วยเตี๋ยว    1อัน

23.เสื้อกันเปื้อนโกฮับ  3 ตัว

24.หมวกโกฮับ            3 ใบ

25.ตะกร้อลวกเส้น(ทองเหลือง)          1 อัน

26.ตะกร้อลวกเนื้อ      1 อัน

27.กระบวยตักน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว            1 อัน

*หมายเหตุ : ราคาแฟรนไชส์รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งอุปกรณ์)

 

2

 

ชุดคีออสรถเข็น ราคา 51,900 บาท

 

อุปกรณ์ที่แฟรนไชส์ซีผู้รับสิทธิ(Franchisee) สำหรับ เคาเตอร์ จะได้รับ

1.เคาน์เตอร์ 2 เมตร     1 ชุด

2.ป้ายโลโก้โกฮับ (สิทธิให้ยืมใช้)        1 ชุด

3.ตู้ดีสเพลย์ (ตู้กระจก)            1 ใบ

4.หม้อก๋วยเตี๋ยวสแตนเลส (3 ช่อง)     1 ชุด

5.เตาแก๊ส+ขาเตาแก็สเหลี่ยม  1 ชุด

6.ชุดหัวเร่งแก๊ส           1 ชุด

7.ชุดเตาแก๊สหม้อตุ๋นเนื้อเปื่อย 1 ชุด

8.หัวแบ่ง 3 ทาง           1 ชุด

9.สายแก็ส       4 เมตร

10.กระทะหม้อแขกต้มเนื้อเปื่อย          1 ใบ

11.โต๊ะพลาสติก          3 ตัว

12.เก้าอี้พลาสติก         12 ตัว

13.ชามก๋วยเตี๋ยว          4 โหล

14.ช้อนสแตนเลส       3 โหล

15.ตะเกียบไม้  3 โหล

16.กล่องใส่ตะเกียบ    3 อัน

17.แก้วน้ำ        1 โหล

18.ตราชั่งตวง  1 อัน

19.เหยือกน้ำกิน           3 ใบ

20.ชุดใส่เครื่องปรุงพวงพริก   3 ชุด

21.ชุดโชว์เนื้อ 1 ชุด

22.อุปกรณ์ตวงสัดส่วนน้ำก๋วยเตี๋ยว    1อัน

23.เสื้อกันเปื้อนโกฮับ  3 ตัว

24.หมวกโกฮับ            3 ใบ

25.ตะกร้อลวกเส้น(ทองเหลือง)          1 อัน

26.ตะกร้อลวกเนื้อ      1 อัน

27.กระบวยตักน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว            1 อัน

*หมายเหตุ : ราคาแฟรนไชส์รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งอุปกรณ์)

 

3

 

ชุด Food Court/Food Center  37,000 บาท

 

อุปกรณ์ที่แฟรนไชส์ที่ผู้รับสิทธิ(Franchisee) สำหรับ Food Court Center จะได้รับ

1.ป้ายโลโก้โกฮับ (สิทธิให้ยืมใช้)        1 ชุด

2.เรือไม้จำลองขนาดเล็ก         1 ชุด

3.ธงตั้งญี่ปุ่น    1 ชุด

4.ตู้ดีสเพลย์ (ตู้กระจก)            1 ใบ

5.หม้อก๋วยเตี๋ยวสแตนเลส (3 ช่อง)     1 ชุด

6.เตาแก๊ส+ขาเตาแก็สเหลี่ยม  1 ชุด

7.ชุดหัวเร่งแก๊ส           1 ชุด

8.ชุดเตาแก๊สหม้อตุ๋นเนื้อเปื่อย 1 ชุด

9.หัวแบ่ง 3 ทาง           1 ชุด

10.สายแก็ส     4 เมตร

11.กระทะหม้อแขกต้มเนื้อเปื่อย          1 ใบ

12.ตราชั่งตวง  1 อัน

13.ชุดโชว์เนื้อ 1 ชุด

14.อุปกรณ์ตวงสัดส่วนน้ำก๋วยเตี๋ยว    1 อัน

15.เสื้อกันเปื้อนโกฮับ  3 ตัว

16.หมวกโกฮับ            3 ใบ

17.กรวยใส่ห่อ 1 อัน

18.ถาดอลูมิเนียม         1 อัน

19.ถังใส่ผักพลาสติก   2 ใบ

20.มีดหั่น         1 ชุด

21.เขียงกลม    1 ชุด

22.ตะกร้อลวกเส้น(ทองเหลือง)          1 ชุด

23.ตะกร้อลวกเนื้อ      1 อัน

24.กระบวยตักน้ำซุป  1 อัน

*หมายเหตุ : ราคาแฟรนไชส์รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งอุปกรณ์)

 

ขั้นตอนชำระเงิน

5

 

สนใจติดต่อ

บริษัท โกฮับ จำกัด เลขที่ 300/207-208 หมู่ที่ 13

ปากทางเข้าเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทร. 086-317-8008

อีเมล์ gohub_2484@hotmail.com

FB :  facebook.com/Gohubnoodlerangsit/

เว็บไซต์ : gohubnoodle.com

30052014-151226-map

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : เว็บไซต์ gohubnoodle.com

แฟรนไชส์ ไอแอมพิซซ่า

แฟรนไชส์ ป๊อปคอร์น Snackcorn