in

แฟรนไชส์ โรงเรียนกวดวิชาฟิวเจอร์

Future  มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานไปสู่ระดับสูง พัฒนากระบวนการคิด  การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสมองอย่างสอดคล้องกับผู้เรียน โดยเน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อให้นำสิ่งที่ผู้เรียนนำไปใช้ได้รอบด้าน 

#แฟรนไชส์ โรงเรียนกวดวิชาฟิวเจอร์  #โรงเรียนกวดวิชาฟิวเจอร์  #โรงเรียนกวดวิชา  #แฟรนไชส์คอร์สเรียน & การศึกษา

#เว็บธุรกิจแฟรนไชส์ลงทุนน้อย  #ธุรกิจแฟรนไชส์สุดฮิต  #เว็บอยากรวยต้องรู้  #therichmustknow.com

โดยแบบฝึกหัดสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

คณิตศาสตร์

 • Basic (ปรับพื้นฐาน)
 • Advance (พิชิตโจทย์ปัญหา )

12

เริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี และเน้นเทคนิคในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์โดยการให้เห็นภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากหลักสูตรที่มีความต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้เนื้อหาเทียบเท่าในชั้นเรียนในโรงเรียนและเกินระดับชั้นเรียนได้ในที่สุด

 • วิทยาศาสตร์
 • เน้นทฤษฎี + การทดลอง

 

3

 

มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน ซึ่งอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือ การสังเกต การกำหนดปัญหา และการตรวจสอบสมมุติฐาน และความรู้ (knowledge) ได้แก้ผลจากการกระทำของคน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล ข้อเท็จจริง ทฤษฎี และกฎ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม

ภาษาอังกฤษ
Phonics / Reading / Listening / Writing / Speaking / Grammar

4

 

วิชาภาษาอังกฤษนั้นเริ่มต้นความสามารถในการอ่านจากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง นักเรียนจะเริ่มสะสมคำศัพท์ และฝึกฝนเพื่อสร้างความสามารถการอ่านขั้นพื้นฐาน จากนั้น จะก้าวไปสู่การเรียนโครงสร้างประโยค การแต่งประโยค การสรุปจับใจความ และการอ่านวิเคราะห์  คุณครู Future  จะพิจารณาความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ภาษาไทย

5

 

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อความเข้าใจในหลักภาษาไทย และพัฒนาการอ่านโดยใช้วรรณคดีลำนำ และภาษาพาที ให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมองและศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป การทำความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก ยังจะทำให้พวกเขามีมุมมองชีวิตที่กว้างไกล โดยผ่านหนังสือที่พวกเขาได้อ่านอีกด้วย

ศิลปะ

6

 • การประดิษฐ์ชิ้นงานกระดาษ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ และให้มีจิตนาการที่ไร้ขีดจำกัด
 • ปั้นดินเกาหลี พัฒนาสมองซีกขวา เสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนาการของเด็ก
 • 2 มิติ สำหรับเด็ก 2 ขวบครึ่งขึ้นไป
 • 3 มิติ สำหรับเด็ก 7 ขวบขึ้นไป

7

8

 

สถาบันฟิวเจอร์ เปิดโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ โรงเรียนกวดวิชาสำเร็จรูป ได้ง่ายๆ แล้ววันนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำ ทำงานออฟฟิศ จันทร์ถึงศุกร์ มีเวลาน้อยแต่อยากมีกิจการ หรืธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง เป็นของตนเอง หรือคนที่สนใจอยากลงทุนทำธุรกิจใหม่ ที่ลงทุนน้อยคืนทุนเร็ว บริหารจัดการง่าย ลองมาร่วมลงทุนเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว แฟรนไชส์ฟิวเจอร์ ดูไหมค่ะ

ด้วยหลักสูตร และระบบการจัดการ บริหารการเรียนการสอนของสถาบันฟิวเจอร์ที่เป็นจุดเด่นของเรา ทำให้คุณพ่อคุณแม่จำนวนมาก ตัดสินใจเลือกไว้วางใจให้เราคอยดูแลลูกรัก เพื่อพัฒนาการด้านทักษะภาษา และคณิตฯวิทย์ฯ ที่ดีที่สุด โดยแบบแผนการเรียนการสอน สำเร็จรูป ของสถาบันฟิวเจอร์ ที่ถูกออกแบบ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นหลักสูตรที่ลงตัวแหละเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยมากที่สุด จากประสบการณ์การสอนของเรามากกว่า 15 ปี ทำให้เรารู้ว่า จะทำอย่างไรให้เด็กหันมาชอบเรียน และซึมซับได้มากที่สุด

โดยรูปแบบการสอนของเรา มุ่งเน้นให้เด็กฝึกใช้ทักษะภาษา และคณิตฯวิทย์ฯ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียน มากที่สุด โดยมีหลักสูตร ครอบคลุมตั้งแต่ เด็กเล็ก 3 ขวบ จนถึงชั้นมัธยมศึกษา และเรายังช่วยคุณในการเฟ้นหา คัดเลือกบุคลากรผู้สอนที่มีทักษะ และความสามารถที่เหมาะสม ในการสอน เด็กแต่ละช่วงวัย พร้อมทั้งยังมีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรในธุรกิจ และดำเนินการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก แบบครบวงจร พร้อมให้คุณ เปิดสอนได้ทันที ภายใน 60 วัน เท่านั้น ซึ่งทั้งหมดนี้เราจะดูแลจัดการ และให้คำแนะนำ ในการดำเนินการทุกกระบวนการ เพียงแค่คุณมีทำเลและเงินทุน

จุดเด่น ของแฟรนไชส์ฟิวเจอร์

 • ลงทุนน้อย ระบบจัดการดี หลักสูตรการเรียน การสอน ครอบคลุม ตั้งแต่เด็ก 3 ขวบ ถึงมัธยม ที่พัฒนาต่อเนื่อง จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และ มีที่ปรึกษา ในการบริหารจัดการ

แฟรนไชส์ส่วนตัว

 • ไม่เก็บส่วนแบ่งกำไร รายได้เป็นของคุณ 100%
 • ชื่อแฟรนไชส์ สถาบันฟิวเจอร์ เป็นที่รู้จัก ได้รับความไว้ใจ และ เป็นที่น่าเชื่อถือ
 • คุณสามารถมีโรงเรียนกวดวิชาเป็นของตัวเอง พร้อมเปิดสอนได้ทันที ภายใน 60 วัน เท่านั้น
 • มีที่ปรึกษาส่วนตัว ที่จะคอยช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ ในการดูแลบริหาร จัดการโรงเรียนกวดวิชาของคุณทุกขั้นตอน ตลอด สัญญา 5 ปี
 • มีระบบบริหาร การจัดการที่เป็นรูปแบบ พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ การทำโรงเรียนกวดวิชา กว่า 15 ปี
 • หลักสูตรการสอน ของเรา ครอบคลุมตั้งแต่ เด็ก 3 ขวบถึง ชั้นมัธยม
 • มีหลักสูตร การเรียนการสอน สำเร็จรูป ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้คุณ พร้อมเปิดสอนได้ทันที
 • บริการช่วยจัดหา และคัดเลือกบุคลากร ผู้สอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • จัดฝึกอบรมบุคลากรในธุรกิจให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ในการสอน และเข้าใจพฤติกรรมเด็กแต่ละช่วงวัย
 • ฝึกอบรมการบริหาร การจัดการโรงเรียนกวดวิชา ให้คุณ เข้าใจและสามารถดูแลธุรกิจได้ด้วยตัวเอง
 • มีระบบ ช่วยควบคุมคุณภาพการเรียนจากสำนักงานใหญ่ ให้คุณอุ่นใจกับคุณภาพการบริการการสอน

เพียงคุณมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • อายุ 25  ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีเวลาในการบริหารงานช่วงเลิกเรียน และวันเสาร์-อาทิตย์
 • มีทำเลที่เหมาะสม และผ่านการพิจารณา จากทีมงานประเมินสถานที่

เพียงเท่านี้ คุณก็จะมีโรงเรียนกวดวิชาน่ารัก น่ารักพร้อมเปิดสอน

 

สนใจติดต่อ

สำนักงานสถาบันฟิวเจอร์การศึกษา

943/3 ม.4  ต.หัวทะเล อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000

โทร : 087-262-9361 คุณณภัทร

Futuremath2558@gmail.com

FB : @schoolfuturethailand

เว็บไซต์ : ft-kids.com

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : จากเจ้าของแฟรนไชส์ โรงเรียนกวดวิชาฟิวเจอร์

แฟรนไชส์ เตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟ Indy

แฟรนไชส์ มณีสกินแคร์ Manee Skincare