in ,

แฟรนไชส์ ซ้อหลินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้นครนายก

ซ้อหลินลูกชิ้นปลาแท้นครนายก เกิดจากการแยกตัวออกมาจากธุรกิจกิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย เราจึงมีความได้เปรียบในเรื่องการผลิตลูกชิ้นแท้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมีกิมซุนฯเป็นผู้สนับสนุนจึงมีความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิต เมื่อเปรียบเทีบกับคู่แข่งอื่นๆ ทางซ้อหลินฯ จึงเป็นโอกาสของการขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่สนใจ เสมือนเป็นทางลัด ช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจจึงกลายเป็นทางออกใหม่ของนักลงทุนในปัจจุบัน

#แฟรนไชส์ ซ้อหลินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้นครนายก  #ซ้อหลินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้นครนายก  #แฟรนไชส์อาหาร

#ร้านขายก๋วยเตี๋ยว  #ร้านขายลูกชิ้นปลา  #เว็บธุรกิจแฟรนไชส์ลงทุนน้อย  #ธุรกิจแฟรนไชส์สุดฮิต  #therichmustknow.com

การนำองค์กร (Leadership)

วิสันทัศน์ (Vision)

 • เป็นผู้นำธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้ในประเทศไทย

พันธกิจ (Mission)

 • มุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาลูกชิ้นปลาแท้ให้มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับผู้บริโภค
 • ใส่ใจในทุกขั้นตอนของขบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ส่วนผสมที่คิดค้นขึ้นมา เพื่อให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ ตลอดจนติดตามประเมินผลและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • นำเสนอการบริการที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค และสามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการ
 • เน้นการบริการที่ดีเลิศให้แก่ลูกค้า โดยใช้การผสมผสานเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กันเพื่อให้สามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าตลอดจนจัดเตรียมและให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ
 • น้ำเสนอร้านแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานตกแต่งทันสมัย ดูสวยงามและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบการให้แก่ลูกค้า
 • ช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนและสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัตต่อพนักงาน คู่ค้า และลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
 • มุ่งสร้างแบรนด์เพื่อครองใจลูกค้า

 

6

 

ค่านิยม (Core Value)

 • คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างสูง
 • ทำงานให้เสร็จทันต่อเวลา
 • มีความพยายามที่จะทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จลุล่วง
 • ปรับปรุงสร้างมาตรฐานของตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

ภาพรวมการดำเนินงาน

“ซ้อหลิน ลูกชิ้นปลาแท้นครนายก” เกิดจากการแยกตัวออกมาจากกิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย เราจึงมีความได้เปรียบในเรื่องการผลิตลูกชิ้นหมูปลาแท้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมีกิมซุนฯ เป็นผู้สนับสนุนจึงมีความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ

ธุรกิจแฟรนไชส์ซ้อหลิน ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้นครนายก คือ การขายระบบงานขายผลิตภัณฑ์ของซ้อหลินลูกชิ้นปลาแท้นครนายกที่ประสบความสำเร็จไปยังผู้บริโภค โดยเจ้าของระบบงานนั้น เรียกว่า “เจ้าของสิทธิ (Franchisor) ตกลงอนุญาตให้ผู้รับสิทธิ (Franchisee) ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อการค้า การบริหาร และระบบธุรกิจของเจ้าของสิทธิ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาขึ้น ผู้รับสิทธิจะต้องดำเนินธุรกิจตามรูปแบบและระบบธุรกิจของเจ้าของสิทธิ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของสิทธิ ซึ่งเป็นข้อดีของธุรกิจนี้

ธุรกิจแฟรนไชส์ ซ้อหลิน ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้นครนายก จึงเป็นระบบธุรกิจที่ประกอบด้วย ลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ คือ

 • เจ้าของสิทธิ์ (แฟรนไชส์ซอร์) คือ ซ้อหลิน ลูกชิ้นปลาแท้นครนายก จะต้องถ่ายทอดความรู้ในการทำธุรกิจทุกอย่างให้แก่ผู้รับสิทธิและดูแลอย่างใกล้ชิด
 • ผู้รับสิทธิ์ (แฟรนไชส์ซี) ไม่ต้องจ่ายค่าทำเนียมในการใช้ชื่อการค้าก่อนเริ่มกิจการ
 • แฟรนไชส์ซี ไม่ต้องจ่ายค่ารอยัลตี้ (ค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดตลาดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการและสะอาดสดใหม่
 • สร้างความแตกต่างให้กับตลาดแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
 • เสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค
 • แฟรนไชส์ซีสามารถดำเนินธุรกิจไม่ยุ่งยาก
 • เพื่อขยายจำนวนแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาประเทศไทยออกไปให้ทั่วประเทศ

ลักษณะสินค้าและบริการ

ลูกชิ้นปลาที่ใช้ทำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาผลิตออกมานั้นมีความสดใหม่และมีคุณภาพ เนื่องจากเราใช้วัตถุดิบส่วนผสมต่างๆ ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีมีคุณภาพ แบะขั้นตอนการผลิตสินค้าของเราถูกสุขลักษณะอนามัย มีความสดให่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในยุคปัจจุบันที่ใส่ใจในเรื่องรสชาติอร่อย อาหารเพื่อสุขภาพและความสดใหม่

ความแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแฟรนไชส์อื่น

 • ส่วนผสมหรือสูตรที่ใช้ในการปรุงรสชาติ เป็นส่วนผลมที่คิดค้นขึ้นมาเอง ดังนั้นรสชาติจึงแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจ้าอื่น
 • รูปแบบร้านแฟรนไชส์มีมาตรฐานตกแต่งทันสมัย ดูสวยงามและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบการให้แก่แฟรนไชส์ซี
 • ใช้วัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆ ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีมีคุณภาพ
 • สินค้ามีทั้งปริมาณ คุณภาพ รสชาติเป็นที่ถูกปาก และมีความสดใหม่

สิ่งสำคัญที่สุด

ซ้อหลิน ลูกชิ้นปลาแท้นครนายก ใช้หลักการในการดูแลเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งลูกค้า มีการสอนที่เข้าใจง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สามารถแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงเพื่อไปใช้ในการดำเนินกิจการโดยมีจุดหมายเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น และประกอบกิจการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

คุณสมบัติของแฟรนไชส์ซี มีดังนี้

 • เข้าใจกฎเกณฑ์ของธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระบบแฟรนไชส์ของซ้อหลินลูกชิ้นปลาแท้นครนายก
 • ต้องมีความพร้อมด้านการลงทุน
 • สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้บริหารร้านได้
 • มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
 • มีทำเลที่ดี เหมาะสม และไม่อยู่ใกล้กับแฟรนไชส์ซีเดิมที่ตั้งอยู่ก่อนแล้ว
 • มีใจรักการขาย การบริการ และเข้าใจในวิธีการบริหารลูกค้า
 • มีเวลาสามารถดูแลและบริหารเอาใจใส่ร้านเพียงพอ

ทำไมถึงต้องเลือกเรา ดังนี้

 • ได้รับการันตีความอร่อยโดยรายการเจ๋วแฟมิลี่ทางช่อง 3 Family และรายการคำภีย์วิถีรวยทางช่อง Modernine TV
 • สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจได้ง่าย
 • ได้รับการสนับสนุนจากแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง
 • ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการทำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอย่างมีประสิทธิภาพจากแฟรนไชส์ซอร์

ผลประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้

 • สิทธิในการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าของ “ซ้อหลิน ลูกชิ้นปลาแท้นครนายก”
 • สนับสนุนการจัดรูปแบบร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของ “ซ้อหลิน ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้นครนายก”
 • สิทธิในการสั่งซื้อสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
 • จัดฝึกอบรมพนักงานของแฟรนไชส์ซี
 • ส่งเสริมการขายให้โดยการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุท้องถิ่น เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์

สิ่งที่แฟรนไชส์ซีต้องเตรียม ดังนี้

 • เงินลงทุนในการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ ถ้ามีอุปกรณ์อยู่แล้วก็ซื้อแต่วัตถุดิบ
 • ต้องจัดหาสถานที่หรือพื้นที่เอง
 • เวลาในการอบรม 72 ชั่วโมง

ข้อดีของแฟรนไชส์ซ้อหลิน ลูกชิ้นปลาแท้นครนายก มีดังนี้

 • เป็นแฟรนไชส์ซอร์ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจลูกชิ้นปลาเป็นอย่างดี
 • รูปแบบร้านทันสมัย
 • สินค้ามีคุณภาพสูงกว่าเมื่อเทียบกับที่อื่น
 • มีการอบรมและสอนเทคนิคต่างๆ ให้

 

menus04

 

สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ของแฟรนไชส์

ทางแฟรนไชส์ซอร์ได้กำหนดรูปแบบธุรกิจไว้สำหรับแฟรนไชส์ซี ให้เป็นมาตรฐานสำหรับทำร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา

ราคา : 320,000 บาท

รายละเอียดรูปแบบของแฟรนไชส์ซี

ลงทุนซื้อ

 • ค่าธรรมเนียมก่อนเริ่มกิจการ  ราคา  100,000  บาท
 • ชุดอุปกรณ์ตกตแงร้านและยูนีฟอร์ม  ราคา  88,000  บาท
 • คอมพิวเตอร์  ราคา  12,000  บาท
 • โปรแกรมสำหรับจัดคิว,ตัดสต๊อก  ราคา  20,000  บาท

ประกอบด้วย

 • รูปแบบร้านและการตกแต่งร้าน : ขนาดของร้าน 6×8 เมตร ,ป้ายโลโก้ของร้าน,อุปกรณ์ตกตแงบ้าน,ป้ายเมนูของร้าน

2

4

3

 

 • เครื่องแบบพนักงาน เสื้อโปโล คอปกพร้อมสกรีนโลโก้ร้านซ้อหลินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้นครนายกแล้วจำนวน 10 ชุด สามารถเลือกไซด์ได้

5

ตัวอย่างเครื่องแบบพนักงาน

ระยะเวลาในการคืนทุนและผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ซ้อหลิน ลูกชิ้นปลาแท้นครนายก เข้าใจในความรู้สึกของผู้ลงทุนรายใหม่ ตอบคำถามในใจที่ว่า “หากลงทุนแล้วจะคืนทุนเมื่อไหร่ คุ้มทุนหรือไม่ที่จะลงทุน” และในการทำธุรกิจนั้นทางแฟรนไชส์ซีจะต้องเป็นผู้ลงทุนในการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของแฟรนไชส์ซีที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเงินลงทุนและระยะเวลาในการคืนทุน

 

me02

 

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

สินค้าลูกชิ้นปลามีอายุประมาณ 2 สัปดาห์ เมื่ออยู่ในเก็บในถังน้ำแข็งป่น เพื่อรักษาสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพปกติ ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้ามีดังนี้

 • ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้กับสินค้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • ฝ่ายเจ้าหน้าที่จะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ (หรือ SMS ,LINE) ให้กับลูกค้าเพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าหรือติดต่อสอบถาม และติดตามการสั่งซื้อสินค้าเมื่อใกล้ถึงรอบวันส่งสินค้า

วิธีการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไข

 • แฟรนไชส์ซีมารับสินค้าด้วยตัวเอง
 • แฟรนไชส์ซอร์ไปส่งของให้ถึงที่

*จัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น*

การเก็บรักษาสินค้า

การจัดเก็บสินค้า (ลูกชิ้นปลา) จะต้องเก็บไว้ในถังน้ำแข็งหรือกล่องโฟมบรรจุน้ำแข็ง เพื่อรักษาสินค้าให้คงสภาพปกติ ลเก็บไว้ได้ประมาณ 2 สัปดาห์

การเช็คสต๊อกวัตถุดิบ

ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากทางแฟรนไชส์ซฮร์ แฟรนไชส์ซอร์จะกำหนดให้แฟรนไชส์ซีสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวนชิ้นต่ำกว่า 20 กิโลกรัม/ครั้ง ทางแฟรนไชส์ซีจะต้องมีการจัดสรรและนับสต๊อกวัตถุดิบทุกๆ วัน เมื่อสินค้าคงเหลือในสต๊อกประมาณ 2-3 กิโลกรัม ทางแฟรนไชส์ซีจะต้องดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบใหม่ทันที เพื่อป้องกันปัญหาวัตถุดิบขาดมือ อาจทำให้เสียลูกค้าและขาดรายได้ไป ดังนั้นแฟรนไชส์ซีจะต้องตรวจสอบสต๊อกวัตถุดิบคงเหลืออย่างสม่ำเสมอ

สนใจติดต่อ

ซ้อหลิน ลูกชิ้นปลานครนายก

ที่อยู่ : 36  หมู่5  ถนนราษฎร์บำรุง  ตำบลพิกุลออก  อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  26110

โทร: 037-349-948

โทร : 085-153-7145

เว็บไซต์ : ลูกชิ้นปลานครนายก.com

P0002

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : จากเจ้าของแฟรนไชส์ ซ้อหลินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้นครนายก

แนวคิดที่แตกต่างระหว่าง “คนมั่งมี” กับ “คนไม่มี

แฟรนไชส์ BCO เครื่องสำอางออนไลน์