in

ธุรกิจไอเดีย CATTY CRAFT บ้านแมวกระดาษลูกฟูก

ไอเดียนี้เริ่มจากนายอนุชา สังเกตเห็นคนทั่วไปหันมาเลี้ยงแมวมากขึ้น และเพจต่างๆ ในโลกออนไลน์ก็มีข้อมูลและผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับน้องแมวผุดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คิดทำสินค้าเพื่อตอบโจทย์คนกลุ่มนี้

โดยใช้ความรู้ด้านการออกแบบที่เรียนมา และได้ชักชวนเพื่อนคือ “นายวฤธ” ซึ่งมีความรู้ในเรื่องกระดาษลูกฟูก และทำงานคลุกคลีกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมกระดาษ มาช่วยกันก่อตั้งธุรกิจนี้

โดยมีคอนเซปของแบรนด์ คือ นอกจากจะเป็นสินค้าสำหรับน้องแมวแล้ว ต้องสามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ตกแต่งบ้านได้ด้วย  โดยสินค้าที่ออกมาตัวแรกคือ catty tipi กระโจมน้องแมวพร้อมที่ลับเล็บในตัวซึ่งทำมาจากกระดาษลูกฟูกเกรดดี โดยในอนาคตข้างหน้า มีเป้าหมายในการออกสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น และใช้วัสดุที่มีความหลากหลายเพื่อความเหมาะสมต่อสินค้านั้นๆ

#ธุรกิจไอเดียCATTY CRAFT  #บ้านแมวกระดาษลูกฟูก  #บ้านแมว  #รวยด้วยไอเดีย  #คุณวฤธ  #อยากรวยต้องรู้

#therichmustknow  #ไอเดียกำไรเยอะ  #ธุรกิจไอเดีย  #@CattyCraft2016

4

 

6

 

ราคาสินค้า

ราคาสินค้าเริ่มตั้งแต่ 590 บาท จนถึง 2,350 บาท ซึ่งตอนนี้มีสินค้าทั้งหมดสามตัวคือ catty tipi catty home และ catty mock

 

7

 

ยอดขายสินค้า

ปัจจุบันยอดขายสินค้าอยู่ที่ประมาณ 70000 – 100000 บาทต่อเดือน

 

2

 

สนใจติดต่อ

โทร : 086-961-0738, 085-190-2791

facebook : Catty Craft

IG : CattyCraft,

lind Id : @cattycraft

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพเจ้าของธุรกิจไอเดีย : คุณวฤธ

แฟรนไชส์ เพลินกรุงกาแฟรถโบราณ

แฟรนไชส์ ชีสซี่ฟราย