in

?สัมมนาฟรี..สร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์..ทำได้ไง ‼

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญสัมมนา
“สร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์ โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย”

เปลี่ยนจากวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

?เป็นวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2zC1b2k

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
 02-547-5953, 02-547-5955

 รายละเอียดหลักสูตร
 ความรู้เกี่ยวกับแฟรนไชส์
 เลือกแฟรนไชส์ให้ยืนยาว..ทำอย่างไร
 รับ-จ่าย อย่างไรให้มีกำไร
 การให้เงินทุนจากสถาบัน
 สัมมนาฟรี วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560

เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

 

80421

2

 

 

แฟรนไชส์ ส้มตำมาละเด้อ

แฟรนไชส์ สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math