in ,

แฟรนไชส์ จีเนียส สแควร์

ปี 2545 จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการสอนในระบบพี่สอนน้อง ได้สะสมประสบการณ์เป็นระยะเวลานานกว่า 15 ปี ได้รับรางวัลโรงเรียน คุณภาพดีเยี่ยม 5 ปีซ้อน พัฒนาหลักสูตรการสอนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นหลักสูตร และระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสำหรับคนไทยมากกว่า
ขณะนี้ศูนย์จีเนียส สแควร์ เปิดรับองค์ความรู้แห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์
ความรู้ด้านตะวันตก Neuro Linguistic Programing (NLP) by Dr. John Grinder ผู้ก่อตั้ง NLP Academy จากสหรัฐอเมริกา และ ศาสตร์ความรู้ด้าน ตะวันออกด้านเทคนิคการสอน และการจดจำจาก Tetsuya Yasukochi ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนของประเทศญี่ปุ่นโดยมุ่งหวังให้เด็กไทยพัฒนาศักยภาพของตนเอง ภายใต้หลักการที่ว่า “ถ้ามนุษย์คนหนึ่งทำสิ่งหนึ่งได้ มนุษย์คนอื่นๆ ก็สามารถเรียนรู้และทำมันได้เช่นกัน” จึงเป็นที่มาของ “ศูนย์รวมการเรียนรู้สู่อัจฉริยะ” ขณะนี้จึงพร้อมขยายสาขาโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้ทุกคนที่ก้าวเข้ามาในระบบจีเนียส สแควร์ พัฒนาศักยภาพของเด็กไทยไปพร้อมกัน เพราะ “ศักยภาพของเด็กไทยไว้ใจเรา” รวมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตัวคุณ และเด็กไทยไปพร้อมกับเราสิครับ

#แฟรนไชส์ จีเนียสสแควร์  #จีเนียสสแควร์  #โรงเรียนกวดวิชา #แฟรนไชส์มาใหม่  #อยากรวยต้องรู้  #therichmustknow.com

***สิทธิพิเศษเฉพาะ 15 รายแรกเท่านั้น การลงทุนปกติ 190,000 บาท เหลือเพียง 70,000 บาท***
แถมฟรี! หนังสือชุดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกอบการทันที
แถมฟรี! คอร์สอบรม NBM (Neuro Business Mastery) เพื่อผู้ประกอบการ และ NLP (Neuro Linguistic Programing) การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร Milton & Meta Model มูลค่าคอร์ส 15,000 บาท

IMG_3232

คุณสมบัติผู้ลงทุนเปิดศูนย์จีเนียส สแควร์

1.ควรเป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษา งานบริการ และปรารถนาดีต่อนักเรียน

2.มีทัศนคติที่ดีในการบริหารสถานศึกษา

3.วุฒิการศึกษาขั้นต่าปริญญาตรี

4.สามารถสอน และบริหารศูนย์ได้ด้วยตนเอง

5.มีความรับผิดชอบสูง คานึงถึงคุณภาพ และภาพลักษณ์ของสถาบัน

6.เป็นผู้ที่สามารถยอมรับและเข้าใจในกฎเกณฑ์กติกาของการเป็นแฟรนไชส์ของสถาบันฯ

7.มีทาเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ

8.มีงบประมาณหรือแหล่งเงินทุนเพื่อบริหารสถาบัน (ขั้นต่าประมาณ 300,000 บาท)

ขั้นตอนการเปิดศูนย์

1.ติดต่อรับเอกสารการเปิดศูนย์เจ้าหน้าที่ ID Line: pyongkrab จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารไปทาง E-mail

2.เตรียมเอกสาร และกรอกใบลงทะเบียน และส่งกลับมาที่ศูนย์

3. ประเมินพิจารณาศักยภาพของผู้ประกอบการ จากนั้นโอนค่าแฟรนไชส์ผ่านบัญชีธนาคาร 190,000 บาท หรือ สิทธิพิเศษตามเงื่อนไข 70,000 บาท เพื่อเข้ารับการอบรมคอร์สสัมมนา พร้อมจัดส่งสัญญา เพื่อนามาวันเข้างานสัมมนา และลงนามข้อตกลงร่วมกัน (ทางศูนย์จะแจ้งรายละเอียดผ่านทาง E-mail)

4. เตรียมสภาพอาคารให้พร้อม ตามเอกลักษณ์จีเนียส แสควร์

5. รับอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่ศูนย์สนับสนุนทางไปรษณีย์

6. อบรมผู้ประกอบการและบุคคลากรครู

8

การให้คำแนะนำ และสนับสนุนจากเรา ทำไมต้องเลือกเรา

1.คืนทุนรวดเร็วกว่า ได้กาไรมากกว่า เนื่องจาก วิชาที่หลากหลาย ตอบรับความเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้

2. เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กทั้งทางด้าน IQ EQ และ MQ อย่างแท้จริง ดึงศักยภาพของนักเรียนควบคุมกับคุณธรรมที่ควรประพฤติ ปฏิบัติ ของนักเรียน

3.เป็นโรงเรียนเดียวที่มีระบบการเรียนผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันออก โดยใช้เทคนิคจาก Tetsuya Yasukochi ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนในประเทศญี่ปุ่นกว่า 20 ปี และมีผลงานการเขียนตารา มากกว่า 60 เล่ม
และศาสตร์ตะวันตก NLP (Neuro Linguistic Programing) จาก Dr. John Grinder จนมาเป็นหลักสูตร 4G Brain Square ซึ่งเป็นวิธีการดึงศักยภาพของเด็กไทยให้ไร้ขีดจากัด

4.คอร์สอบรม NLP แด่ผู้ประกอบการและครูผู้สอน

5.อัตราค่าเรียนถูกกว่าที่อื่น ๆ ในระดับมาตรฐานที่เท่ากัน จึงดึงดูดลูกค้าให้ตัดสินใจสมัครได้ง่าย

6.ค่าแฟรนไชส์ราคาถูก ไม่มีค่า loyalty fee เพียงเสียค่าหลักสูตรรายเดือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งทาให้กาไรระยะยาว มากกว่า แฟรนไชส์การศึกษาอื่น ๆ

7.มีผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนา และมีการอบรม จึงมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8.หลักสูตรที่ได้มาตราฐานและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

10

ผู้รับอนุญาตให้เปิดศูนย์ จีเนียส สแควร์

1.ค่าการใช้สิทธิ ดังนี้
ป. 1- ม. 3 ชาระค่าแฟรนไชส์ 190,000 บาท (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)
สิทธิพิเศษสาหรับ 15 รายแรก 70,000 บาท

2.สถานที่ และการตกแต่ง ผู้รับอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบ

3.ผู้รับอนุญาตส่งครู เข้ารับการฝึกอบรมกับฝ่ายวิชาการของศูนย์จีเนียส สแควร์ สานักงานใหญ่เท่านั้น

4.สานักงานใหญ่ดูแลด้านการโฆษณาโดยภาพรวม

5.ค่าหลักสูตรแฟรนไชส์รายเดือน เดือนละ 7,000 บาท

6.ค่าหนังสือเรียนเล่มละ 200 บาท

สิ่งที่จะได้รับหลังจากทาสัญญา

1.สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการ (โลโก้)

2. สิทธิในการสัมมนา และอบรม (Neuro Business Mastery และ Neuro Linguistic programing)

2.1 อบรมผู้ประกอบการ 1 ท่าน ฟรี ตลอดหลักสูตร

2.2 อบรมครูผู้สอน 1 ท่าน ฟรี ตลอดหลักสูตร

3.แฟ้มข้อมูล ศูนย์จีเนียส สแควร์ 1 ชุด

4.ดูแล และคาแนะนาปรึกษาก่อนการเปิดโรงเรียนอย่างใกล้ชิด

5.สิทธิในการโฆษณาผ่าน web site

6.โบรชัวร์ 1,000 แผ่น

7.ป้ายไวนิลโลโก้ ขนาด 1m x 4m หรือ 1m x 8m อย่างใดอย่าง 1 หนึ่งผืน

8.แท่นปั๊มพร้อมหมึกในตัว Genius Square

9.คู่มือจัดการภายในร้าน ใบสมัคร 1 เล่ม ใบเสร็จ 5 เล่ม ใบแจ้งชาระค่าเรียน 2 เล่ม

6.

หลักการที่ผู้ประกอบการควรรู้

1.ผู้ประกอบการต้องเตรียมจัดหาครูผู้สอนสาหรับสถานประกอบการ

2.อบรมให้กับครูผู้สอน 2 ท่านและผู้ประกอบการ 1 ท่าน/ระดับ ตลอดหลักสูตร ตามโปรแกรมที่บริษัทฯได้ เตรียมไว้

3.การหาลูกค้าหรือนักเรียนในพื้นที่ของตนเองเป็นหน้าที่ของศูนย์นั้นๆ

4.การตกแต่งสถานที่ การบริหารภายในองค์กรเป็นสิทธิของศูนย์นั้นๆ

5.สำนักงานใหญ่ดูแลด้านการโฆษณาโดยภาพรวม

6.ราคาอุปกรณ์การเรียนการสอนต้องอยู่ในช่วงราคาที่กาหนดให้

นโยบายทั่วไป

1.สถานประกอบการต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน มองเห็นง่าย จอดรถสะดวก

2.ห้องเรียนอย่างน้อยต้องมี 2 – 3 ห้องเรียนพื้นที่ 15 ตารางเมตรต่อ 1 ห้องเรียน และควรจะปิดมิดชิด เพื่อให้เด็กได้ใช้สมาธิในการเรียนอย่างสูงสุด

3.Logo ต้องติดไว้หน้าสานักงานเพื่อง่ายแก่การสังเกต

4.สถานที่ควรโปร่ง สถานที่ยิ่งดูดียิ่งเกิดความเชื่อมั่นสูง

5.ควรจะมีห้องรับแขกสาหรับผู้ปกครอง และห้อง Playroom ไว้สาหรับเด็ก (ถ้ามี)

6.ครูผู้สอนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยผ่านการสอบและการอนุญาตจากบริษัทฯ จึงสอนได้

7.การทาตลาดในแต่ละจุด มีความจาเป็นค่อนข้างสูง เช่น การแจกใบปลิว รถกระจายเสียง facebook สื่อต่าง ๆ

8.นโยบาย Franchise ให้อาเภอละ 1 สาขา เท่านั้น

5.

อัตราส่วนรายได้

1.กาหนดอัตราค่าเล่าเรียนต่อคอร์ส 1,700 – 2,200 บาท/ คน / วิชา/ 4 เดือน และมีการจัดรายการส่งเสริมการขายตามวิธีการที่ศูนย์จีเนียส สแควร์ สานักงานใหญ่กาหนด

2.ถึงจุดคุ้มทุนเฉพาะค่า Franchise เฉลี่ยในทุก option ภายใน 5 เดือน โดยให้บริหารจานวนนักเรียนอย่างน้อย 40 – 50 คน

รายละเอียดการสัมมนาผู้สนใจเปิดศูนย์จีเนียส สแควร์

1.ผู้สนใจเปิดศูนย์จีเนียส สแควร์ ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด

2.ชาระค่าใช้สิทธิ์แฟรนไชส์

3.เข้าอบรมการแผนการตลาด และอบรมการสอนอย่างละเอียด

4.ให้คาปรึกษาอย่างละเอียด

5.เปิดศูนย์จีเนียส สแควร์
หมายเหตุ : ระยะเวลาสาหรับขั้นตอนการสัมภาษณ์ การเข้าอบรม และการฝึกปฏิบัติต่างๆ จนกระทั่งเปิดศูนย์ได้นั้น จะใช้เวลา 1-3 เดือนโดยประมาณ

สนใจติดต่อ

คุณนิวัฒน์ บุญลักษณาวงศ์

76/14 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

โทร : 099-415-9715

อีเมลล์ : nivat_4@hotmail.com ,bossoning@yahoo.com

Line : pyongkrab

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : จากเจ้าของแฟรนไชส์ จีเนียส สแควร์

แฟรนไชส์ ชีสซี่ฟราย

แฟรนไชส์ ส้มตำมาละเด้อ