in

แฟรนไชส์จินตคณิตอันซัน

แฟรนไชส์ที่การันตีด้วยรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559  แฟรนไชส์จินคณิตอันซัน เป็นแฟรนไชส์ที่ราคาย่อมเยาว์ การลงทุนไม่สูง เน้นให้ผู้ประกอบการคืนทุนและสามารถทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว  มีการจัดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารศูนย์ฟรีเพื่อให้ทุกสาขามีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ  มีการจัดอบรมครูเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนฟรี  จัดเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าให้คำปรึกษาถึงสถานที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดสัญญา อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมรองรับเพื่อกระตุ้นการเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีภายใต้งาน “เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่อัจฉริยะ”

1

เปิดรับสมัคร

ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วประเทศ ที่มีใจรักด้านการศึกษา มีความมุ่งมั่น สำหรับผู้ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง สำหรับผุ้ที่อยากมีธุรกิจเสริม

หลักสูตร จินตคณิตอันซัน

คือนวัตกรรมใหม่สำหรับการคิดเลข แบบจินตคณิตโดยใช้นิ้วมือเป็นสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นสื่อที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด สามารถนำมาใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ สามารถทำให้เด็กคิดเลขได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เป็นแฟรนไชส์แห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้นิ้วมือในคิดเลขอย่างครบวงจรทั้งการบวก การลบ การคูณ การหาร ช่วยพัฒนาสมาธิ พัฒนาความจำให้ดีขึ้น และช่วยให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย

ทำไมต้องเลือก  จินตคณิตอันซัน

 • จินตคณิตอันซัน คือจินตคณิตแนวใหม่ที่ใช้วิธีการสอนการคำนวณด้วยนิ้วมือ (Finger) เป็นหลักสูตรเฉพาะ และเป็นหลักสูตรเดียวที่เอกลักษณ์เป็นแบบฉบับเฉพาะตัวในการคิดคำนวณที่ไม่เหมือนใคร
 • จินตคณิตอันซัน เป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาเรียนสั้นๆ และเด็กสามารถนำไปใช้ได้ทุกระดับตั้งแต่เริ่มเรียน โดยไม่ต้องรอให้เรียนจบหลักสูตร ไม่ต้องใช้เวลาเรียนที่ยาวนาน
 • จินตคณิตอันซัน ได้คิดค้น พัฒนาหลักสูตรจินตคณิตแนวใหม่ที่กระชับ ได้เนื้อหา มีข้อมูลครบถ้วนและแบ่งเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน เด็กเล็ก เด็กโตสามารถเรียนจินตคณิตโดยใช้นิ้วมือต่อเนื่องตามลำดับซึ่งมีทั้งการบวก การลบ การคูณ และการหาร
 • จินตคณิตอันซัน เน้นการกระจายการลงทุนไปยังนักลงทุนหลายกลุ่ม โดยมีให้เลือกลงทุนหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละกลุ่ม เช่น แฟรนไชในประเทศ และ แฟรนไชส์สำหรับนักลงทุนในต่างประเทศ
 • จินตคณิตอันซัน อนุญาตให้นำหลักสูตรไปติดต่อและเปิดสอนในโรงเรียนได้ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้มากกว่าการเปิดศูนย์ปกติถึง 5-10 เท่า
 • จินตคณิตอันซัน สามารถทำการเรียนการสอนได้ทุกที่ เพราะใช้สื่อนิ้วมือที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ใช้กิจกรรมในการเรียนการสอน ทำให้สนุกกับการเรียน และ ทำให้เด็กกล้าแสดงออก
 • จินตคณิตอันซัน จัดระบบการสอนอย่างเป็นขั้นตอน Step by Step เริ่มจากง่ายไปหายาก
 • จินตคณิตอันซัน เก็บค่าแฟรนไชส์ 100,000 บาท(ไม่รวมภาษี) สัญญา 5 ปี การต่อสัญญาฟรี ไม่มีการเก็บเพิ่ม หลังจากมีนักเรียนแล้ว สาขาจะจ่ายคืนเฉพาะค่าอุปกรณ์การเรียน ข้อสอบ รวมทั้งประกาศนียบัตร ในราคาระดับละไม่เกิน 600 บาท ซึ่งสาขาเก็บค่าเรียนประมาณ 2,500 – 4,500 บาท

3

การลงทุนของแฟรนไชส์

ค่าแฟรนไชส์   100,000 บาท/ จ่ายครั้งเดียว อายุสัญญา 5 ปี หากไม่มีการผิดสัญญาพิจารณาต่อสัญญาฟรี ไม่มีการเก็บเพิ่ม

จุดเด่นที่เหนือกว่า

 • จ่ายค่าแฟรนไชส์ครั้งเดียว 5 ปี ต่อสัญญาฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม
 • จัดอบรมหลักสูตรและการสอนให้ฟรี ทุกระดับ
 • เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่สนใจหลักสูตรจินตคณิตอันซันไปขยายธุรกิจต่อในรูปแบบของ Franchisee(เปิดศูนย์) Business Format Franchising(เปิดระดับจังหวัด) หรือในรูปแบบ Master-Franchise ในต่างประเทศอีกด้วย
 • คืนทุน และทำกำไรได้รวดเร็ว เพราะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม(Royalty Fee) และไม่มีการหักส่วนแบ่งรายได้
 • เปิดโอกาสให้สาขา นำหลักสูตรไปเปิดสอนในโรงเรียนได้ เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งที่ ผลตอบแทนสูงแต่ต้นทุนต่ำ
 • ไม่ทอดทิ้งผู้ประกอบการ มีการออกหน่วยดูแลศูนย์ของผู้ประกอบการ
 • มีกิจกรรมกระตุ้นการเรียนการสอน ทั้งการจัดการแข่งขันทักษะต่างๆ

2

ระยะเวลาคืนทุน 0.6 – 1 ปี

ตัวอย่าง

จำนวนนักเรียน ต่อห้อง 10 คน 4 รอบ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง  คิดค่าเรียน ระดับละ 3,600 บาท( ขึ้นอยู่กับสาขา )

รายได้รวม  = จำนวนนักเรียน x รอบ  x  ราคาต่อคอร์ส

= 10  x  4  x  3,600   =144,000 บาท

ค่าเอกสาร    = 10  x  4  x  600    =  24,000 บาท

ค่าจ้างครู    =24 ชั่วโมง x 150 x 4   =14,400 บาท

รายได้สุทธิ   =144,000–38,400 = 105,600 บาท/ระดับ/คอร์ส

คุณสมบัติผู้ลงทุน

 • ไม่จำเป็นต้องเรียนจบสูงๆ เพียงแค่มีใจรักและอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง
 • เป็นผู้ที่รักงานบริการ กระตือรือร้น ปรารถนาดีต่อนักเรียน มีเวลาดูแลสถาบันฯ
 • มีความรับผิดชอบสูง ไม่จำเป็นต้องจบด้านคณิตศาสตร์
 • มีตึกแถวห้องว่าง เพื่อขอเปิดเป็นโรงเรียนกวดวิชาสามารถตกแต่งเป็นห้องเรียนได้
 • มีงบประมาณหรือแหล่งเงินทุนเพื่อบริหารสถาบันฯ

สิ่งที่แฟรนไชส์จะได้รับ

 • ค่าแฟรนไชส์ จ่ายเพียงครั้งเดียว ต่อสัญญาฟรี ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
 • สิทธิในการเปิดสอนหลักสูตรจินตคณิตอันซันและเครื่องหมายการค้า(โลโก้)อันซัน
 • เอกสารสำหรับการประชาสัมพันธ์เช่น ใบปลิว 500 แผ่น
 • ป้ายไวนิล ขนาด 4x 20 เมตร 1 ผืน
 • ป้ายธงญี่ปุ่น 2 ชุด
 • ป้ายอคีลิคสาขา
 • กรอบสตอรี่บอร์ด 3 แผ่น
 • ใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่เรียนจบ
 • มีกำหนดการสอนให้ทุกระดับ และมีคู่มือครูให้ ( ไม่ต้องกังวลว่าจะสอนไม่ได้ )
 • สถาบันฯได้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับของศูนย์อย่างต่อเนื่อง
 • สถาบันฯมีการจัดอบรมและพร้อมคู่มือการบริหารสาขา สำหรับเจ้าของศูนย์ 1 ชุด
 • แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน
 • โปรแกรมระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ
 • ให้คำปรึกษา ฟรี ตลอดสัญญา
 • สิทธิในการส่งนักเรียน บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สถาบันฯจัดขึ้น

การจัดการเรียนการสอน

 • จัดการเรียนการสอนวันละ 1-2ชั่วโมง
 • เก็บนักเรียนต่อเดือน 1,200บาท หรือ คอร์ดละ 3,600 บาทหรือตามความเหมาะส
 • ระยะเวลาเรียน 24 – 30 ชั่วโมง

จะเริ่มต้นอย่างไรดี

1.เมื่อผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกจินตคณิตอันซัน ก็นัดวันทำสัญญา ณ สถานที่เปิดของผู้ประกอบการ

2.จ่ายค่าแฟรนไชส์ในวันทำสัญญา

3.นัดวันอบรมหลักสูตรและวิธีการสอนให้กับครู

4.นัดวันอบรมการบริหารจัดการศูนย์สำหรับผู้บริหาร

5.ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมเปิดตัวสาขา  ตลอดจนการบริหารจัดการ การเปิดรอบเรียน การรับสมัครเรียน วางแผนการทำกิจกรรมเปิดตัวสถาบันฯ

สนใจติดต่อแฟรนไชส์

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 158/37 หมู่13 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร : 084-950-2491 / 052-031-462

แฟกซ์ : 052-031-462

E-mail : smartanzan@gmail.com

เว็บไซต์ : smartanzan.com

Line : anzanmath

 

#แฟรนไชส์จินตคณิตอันซัน #แฟรนไชส์การศึกษา #แฟรนไชส์ได้รับการรับรองจากDBD #แฟรนไชส์คณิตศาสตร์

#แฟรนไชส์ยอดนิยม #ศูนย์รวมแฟรนไชส์ #แฟรนไชส์ขายดี #แฟรนไชส์ทำเงินทำกำไร #อยากรวยต้องรู้ #therichmustknow

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : จากเว็บไซต์ smartanzan.com

แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน

ข้อคิดดีดีสู่เส้นทางนักธุรกิจ