in

วอลล์สตรีทอิงลิช

สถาบันวอลล์สตรีท (อังกฤษ: Wall Street Institute) คือ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง ของชาวต่างชาติ สำหรับผู้ใหญ่และลูกค้าทั่วโลก สถาบันก่อตั้งใน ค.ศ. 1972 ในประเทศอิตาลี โดยชาวอิตาลี นามว่า Luigi Tiziano Peccenini บริษัทมีนักเรียนมากกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก และการลงทะเบียนในปัจจุบันถึง 190,000 คน

การใช้รูปแบบแฟรนไชส์ของบริษัท จึงมีการดำเนินการกว่า 450 ศูนย์ใน 28 ประเทศในทวีป อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออก ยุโรป ลาตินอเมริกา และตะวันออกกลาง สำนักงานนานาชาติตั้งอยู่ในเมืองบัลติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เมืองบาร์เซโลน่าของสเปน และลักเซมเบิร์ก

ใน ค.ศ. 2013 สถาบันวอลล์สตรีทมีการเปลี่ยนแปลงแบรนด์ชื่อและเอกลักษณ์ ปัจจุบันบริษัทดำเนินการ ภายใต้ชื่อ วอลสตรีทอิงลิช (Wall Street English)โปรแกรมภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทได้รับการออกแบบ สำหรับทุกระดับของผู้เรียน โดยมีระดับที่แตกต่างของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ 20 ระดับ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึง ผู้เชี่ยวชาญ

โปรแกรมเหล่านี้รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นภายในศูนย์ ครูสอนภาษาท้องถิ่น กิจกรรมสังคมซึ่งอนุญาตให้นักเรียนฝึกฝนภาษาอังกฤษในสังคม สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร และชุมชนนักเรียน ออนไลน์ทั่วโลก

#วอลล์สตรีทอิงลิช # โรงเรียนสอนภาษา #สถาบันวอลล์สตรีท #สถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

 

ค่าแฟรนไชส์ 1,000,000 บาท

งบการลงทุน 4,000,000 – 6,000,000 บาท
ค่ารอยัลตี้ฟีส์ 7% จากยอดขาย ต่อเดือน
ค่ามาร์เก็ตติ้งฟีส์ 5% จากยอดขาย ต่อเดือน

 

สนใจติดต่อ

คุณชยิน ประพัฒน์ปรีชากุล
ชั้น 15 อาคารกมลสุโกศล เลขที่ 317 ถ.สีลมแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02-6603052

อีเมล์ chayin.p@wallstreetenglish.in.th

เว็บไซต์ www.wallstreetenglish.in.th/promotion/franchise.html

เคล็ดลับเปิดร้านอาหารอย่างไร ให้ลูกค้าครึกครื้น

นานาเสะ ราเมง