in

ไบร์ทอัพคิดส์

Bright Up Kids ถือกำเนิดจากผุ้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาได้ร่วมกันคิดค้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เพิ่มศักยภาพให้เข้าใจและเข้าถึงเนื้อหาของวิชาหลักต่างๆคือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ซึ่งวิชาเหล่านี้เป็นหัวใจหลักของระบบการศึกษาไทยและสากล

โดยไม่ว่านักเรียนจะถนัดทางด้านไหนก็สามารถต่อยอดการเรียน การศึกษาในขั้นสูงขึ้นไปได้ทั้งในและต่างประเทศ

#ไบร์ทอัพคิดส์ #โรงเรียนกวดวิชา #การศึกษา

 

การลงทุน
ค่า Franchise เริ่ม 79,000 บาท สัญญา 4 ปี (หมดสัญญาต่อฟรีไม่เก็บเพิ่ม) จ่ายค่าแฟรนไซส์เพียงครั้งเดียว
ค่า Royalty Fee 23% ของรายได้จากค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายตกแต่งศูนย์และ สถานที่สำหรับเปิดศูนย์เรียน

 

สิ่งที่ได้รับ
1.การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดศูนย์
2.Certificate For Trainer
3.อุปกรณ์การสอน + หนังสือหลักสูตร + แบบฝึกหัด
4.คู่มือการจัดศูนย์
5.ป้ายโลโก้ และ  X-Stand
6.โบรชัวร์ เริ่มต้น 1,000 แผ่น ฟรี
7.การประชาสัมพันธฺผ่าน Website/ Facebook  ของทางสถาบัน โดยให้การสนับสนุนด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
8.สิทธิ์ในการใช้ชื่อ & เครื่องหมายการค้า (โลโก้)
9.สิทธิ์ในการใช้หลักสูตร และให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด
10.จัดการอบรมแนะแนวสำหรับผู้เปิดศูนย์อย่างต่อเนื่องและทักษะด้านการสอนในระบบ Bright Up Kids

 

สนใจติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ คุณชวาล เกศอรุณสกุล
ที่อยู่ 129/76 หมู่บ้านบางกอกบลูเรอวาร์ด ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร : 097-3415373

อีเมล์ : chawan9999@gmail.com

เว็บไซต์ : www.brightupcenter.com

 

Facebook : www.facebook.com/brightupkid

 

เปี๊ยะยิ้ม

เอยะ