in

โรงเรียนสอนพิเศษ กักเคน คลาสรูม

Gakken Classroom คือ โรงเรียนพัฒนาการเรียนและทักษะชีวิต ด้วยกระบวนการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ Gakken โดยบริษัท Gakken ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ.1946 ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านสำนักพิมพ์เพื่อส่งเสริมการการเรียนรู้มาอย่างยาวนาน และมีความต้องการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน จึงเป็นเหตุผลที่เริ่มต้นธุรกิจโรงเรียนสอนพิเศษในชื่อ Gakken Classroom เมื่อปี ค.ศ.1980 โดยในปัจจุบันได้ขยายสาขาเข้ามาในประเทศด้วยความร่วมมือจาก บริษัท นานมีบุ๊คส์ ผู้มีประสบการณ์ด้านสำนักพิมพ์ ผลิตหนังสือและสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 6-12 ปี และมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถ เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ได้อย่างรอบด้าน พร้อมรับมือสถานการณ์ในชีวิตจริง เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21

#โรงเรียนสอนพิเศษ กักเคน คลาสรูม #โรงเรียนกวดวิชา #โรงเรียนสอนพิเศษ #Gakken Classroom

 

การลงทุน ปรึกษากับทางบริษัทโดยตรง

 

คุณสมบัติผู้ลงทุน
1.เป็นผู้มีแนวความคิดสอดคล้องกับปรัชญาการเรียนรู้ และวิธีการของ Gakken Classroom
2.มีความต้องการที่จะพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย
3.มีพื้นฐานด้านวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
4.ให้ความสำคัญกับวิธีการการเรียนรู้ของ Gakken Classroom
5.เป็นผู้มีความรับผิดชอบและสามารถดำเนินธุรกิจได้

 

สิ่งที่ได้รับ
1.สิทธิในการใช้ชื่อเสียงและเครื่องหมายการค้า Gakken Classroom
2.แบบฝึกหัดสำหรับวิชาคณิตศาสตร์
3.สื่อการทดลองสำหรับวิชวิทยาศาสตร์
4.อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และสื่อประชาสัมพันธ์
5.การอบรมเบื้องต้น / การอบรมประจำเดือน
6.การสนับสนุนด้านโปรโมชั่น

 

สนใจติดต่อ

คุณก้องพิภพ นรเอี่ยม
11 อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์ ซอยสุขุมวิท31(สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร : 02-662-3000 ต่อ 4422

อีเมล์ : gakkenclassroom@gakken-nanmeebooks.com

เว็บไซต์ : th.gakkenclassroom.net

Facebook : www.facebook.com/gakkenclassroomthailand

 

บีโค้

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น