in

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกิจการร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า 25 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2532) ผู้นำในธุรกิจค้าปลีกไทยให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน ทุกทิศทั่วไทย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขให้แก่ลูกค้าทุกคน โดยทีมงานที่มีความสุข และผู้บริหารเปี่ยมประสบการณ์

และเพื่อสนองตอบตลาดที่เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ มีการปรับตัวให้ทันกับลูกค้าด้วยการนำเสนอนวัตกรรมของร้านค้าและสินค้า ก็จะทำให้มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มโมเดลเซเว่นฯ ที่ให้บริการ ร้านยาเพื่อสุขภาพในชุมชน แบรนด์เอ็กซ์ต้า พลัส (eXta Plus) และออกแผน “ธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่น และ ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส” เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุน

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของการเปิดร้านยาเอ็กซ์ต้าก็คือ เภสัชกรประจำร้าน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งสนับสนุนเภสัชกรให้มาเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส

ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ ทำเล การบริหารจัดการ และการทำงานเป็นทีม การสรรหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ระบบโลจิสติกส์ที่สนับสนุนการทำงานของร้าน ระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดการเรื่องข้อมูล การฝึกอบรมตามมาตรฐาน การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทีมงานมืออาชีพให้คำปรึกษา ฯลฯ

#ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น #ร้านขายยาแผนปัจจุบัน #ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส #เซเว่นอีเลฟเว่น #ธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่น #ร้านขายยา

 

สิ่งที่ได้รับ

การสนับสนุนจากทางบริษัท
การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ
การตกแต่งร้านและปรับปรุงร้านค้า
การลงทุนสินค้าให้ตลอดอายุสัญญา
การให้ความรู้ และเทคนิคการบริหารการจัดการร้านค้า โดยการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา ดังนี้
การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือในหน้าที่ต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้นดำเนินกิจการ
การส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือแล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ
การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ
การช่วยตรวจสอบคลังสินค้าคงคลัง
การช่วยตรวจสอบมาตรฐานร้านค้าในด้านต่าง ๆ
การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอตลอดไปตามแผนกำหนดของบริษัทฯ
อื่นๆ

 

สนใจติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ เอ็กซ์ต้า พลัส
หน่วยงานเอ็กซ์ต้า บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) 283 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร : 02-071-4174-7, 091-808-0762-4

อีเมล์ :  exta.franchise@gmail.com

เว็บไซต์ : www.exta.co.th

Facebook : www.facebook.com/extaplus

โรงเรียนสอนพิเศษ กักเคน คลาสรูม

เจ ว็อช ซิสเต็ม