in

อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

บริษัท Global Vision Education มาสเตอร์แฟรนส์ไชส์ สถาบันเสริมทักษะ Eye Levelแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยมีบริษัท Daekyo จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ เป็นบริษัทการศึกษาอันดับ 1 ของประเทศเกาหลี มีครูและพนักงานมากกว่า 35,000 คน (30% ของคนเกาหลีผ่านหลักสูตรการเรียนของ Eye Level)
ระบบแฟรนไชส์การศึกษาที่มีสาขามากกว่า 1,300 สาขา ใน 22 ประเทศทั่วโลก มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 2 ล้านคน
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขัน Math Olympiad และ Literary Awards ทั่วโลก
เป็นระบบการศึกษาที่ทำให้ประเทศเกาหลีพ้นจากประเทศใกล้ล้มละลายทางเศรษฐกิจมาเป็นชาติชั้นนำทางด้านการศึกษาเป็นการ“ปฏิวัติ”การศึกษาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างแท้จริงทำให้เด็ก อยากเรียนรู้อยากมาเรียน และ ประสบผลสำเร็จ
พ.ศ.2519 บริษัท Daekyo เริ่มก่อตั้ง Eye Level ครั้งแรกในประเทศเกาหลี ในนาม e.nopi
พ.ศ.2546 Eye Level นำเข้าสู่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2555 Eye Level เปิดตัวภายในประเทศไทย ด้วยหลักสูตรมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพของเด็กที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางอย่าง แท้จริง
ปัจจุบัน Eye Level  Thailand มีการพัฒนาระบบการบริหารแฟรนไชส์และมุ่งพัฒนาทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ในการขยายแฟรนไชส์สาขาเพิ่มขึ้น

#อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ #อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ #สถาบันสอนภาษา #สถาบันเสริมทักษะ #อายเลเวล

 

การลงทุน
หลักสูตรคณิตศาสตร์ Eye Level Math (English Version), Math(Thai Version) and Play Math 150,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ Eye Level English and English Sparks 100,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
เงินประกัน Security Deposit 50,000 บาท (ได้คืนเมื่อยกเลิกสัญญา)

ค่าแฟรนไชส์ Franchise Fee
หลักสูตรคณิตศาสตร์ Eye Level Math (English Version), Math (Thai Version) and Play Math
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต License Fee ครั้งแรก/ครั้งเดียว 150,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 50% จาก 535 บาท สำหรับเด็กใหม่ หรือ 1,605 บาท สำหรับเด็กตลอดชีพ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ค่าลิขสิทธิ์ Royalty Fee (รวมค่าแบบฝึกหัด)
Eye Level Math : 800 บาท/คน/เดือน (ค่าเล่าเรียน 1,800 บาท/คน/เดือน)
Eye Level Play Math : 900 บาท/คน/เดือน(ค่าเล่าเรียน 2,000 บาท/คน/เดือน)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ Eye Level English and English Sparks 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต License Fee ครั้งแรก/ครั้งเดียว 100,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 50% จาก 535 บาท สำหรับเด็กใหม่ หรือ 1,605 บาท สำหรับเด็กตลอดชีพ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ค่าลิขสิทธิ์ Royalty Fee (รวมค่าแบบฝึกหัด)
Eye Level English : 700 บาท/คน/เดือน (ค่าเล่าเรียน 1,800 บาท/คน/เดือน)
Eye Level Sparks : 800 บาท/คน/เดือน(ค่าเล่าเรียน 1,800 บาท/คน/เดือน)

 

สิ่งที่ได้รับ
1.ชื่อหลักสูตร และเครื่องหมายการค้า ได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หลักสูตร และวิธีการสอนของ Eye Level
2.การอบรมและสัมนาผู้บริหารแฟรนไชส์และครูผู้สอนฟรีตลอดอายุสัญญา
3.การให้คำแนะนำเรื่องการบริหารจัดการสาขาและการตลาดอย่างต่อเนื่อง
4.การเยี่ยมสาขาและให้คำแนะนำเรื่องการสอน
5.ฟรีสื่อและตำราสำหรับกิจกรรมทดลองเรียนฟรี
6.การจัดกิจกรรมเปิดสาขา “ Grand Open”
7.ฟรีออกแบบสิ่งต่างๆ เพื่อให้สาขาใช้ในการประชาสัมพันธ์
8.สิทธิพิเศษในการเปิดสอนหลักสูตรอื่น ๆ ที่ทางบริษัทจะนำเข้ามาในอนาคต ซึ่งล้วนแต่เป็นหลักสูตรระดับคุณภาพอันดับ 1 จากประเทศเกาหลีใต้
9.Eye Level Math Olympiad โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับสากล
10.Eye Level Literary Award โครงการแข่งขันเขียนภาษาอังกฤษ ระดับสากล
11.Eye Level English Speech Competition โครงการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับสากล
12.Eye Level MODEL UN CAMP โครงการเข้าค่ายผู้นำของนักเรียน ระดับนานาชาติ
13.คู่มือบริหารศูนย์ อื่น ๆ

 

สนใจติดต่อ

คุณญารดา เกาะลอย
2539 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 02-934-9911-2

อีเมล์ : myeyelevelthailand@gmail.com
เว็บไซต์ : www.eyelevel.co.th

Facebook : www.facebook.com/eyelevel.th

คอฟฟี่ ทูเดย์

นพรัตน์ 20