in

เซเว่น-อีเลฟเว่น

เซเว่น – อีเลฟเว่น เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2470 ณ เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทเซาท์แลนด์คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเดิมมีกิจการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแข็ง ต่อมาได้ขยายกิจการ ด้วยการนำสินค้าอุปโภค บริโภค ต่างๆเข้ามาจำหน่ายพร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อร้านใหม่เป็น TOTE M

หลังจากนั้นก็ได้มีการเพิ่มจำนวนของสินค้าขึ้นอีกและในปี 2489 ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อร้านใหม่อีกครั้ง เป็น “เซเว่น – อีเลฟเว่น” ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ต้องการเปิดให้บริการลูกค้าทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 – 23.00 น. ต่อมาในปี 2506 ก็ได้มีนโยบายในการขายแฟรนไชส์โดยเริ่มต้นที่ยุโรป และใน ที่สุดเซเว่น – อีเลฟเว่น ก็ได้เข้าสู่เอเซีย ในปี 2516

และในปี 2532 เซเว่น – อีเลฟเว่นก็มาถึงเมืองไทย โดยทำการเปิดสาขาแรกขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 ณ ถนนพัฒน์พงษ์

#เซเว่น-อีเลฟเว่น #ร้านสะดวกซื้อ #มินิมาร์ท #ห้างสรรพสินค้า

 

ค่าแฟรนไชส์ 1,500,000 บาท
งบการลงทุน 480,000 – 1,730,000 บาท

 

สิ่งที่ได้รับ
1.การสนับสนุนจากทางบริษัท
2.การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ
3.การตกแต่งร้านและปรับปรุงร้านค้า
4.การลงทุนสินค้าให้ตลอดอายุสัญญา
5.การให้ความรู้ และเทคนิคการบริหารการจัดการร้านค้า โดยการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา ดังนี้
การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือในหน้าที่ต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้นดำเนินกิจการ
การส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือแล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ
การจัดส่งสินค้าที่มีประสิธิภาพและมีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ
การช่วยตรวจสอบคลังสินค้าคงคลัง
การช่วยตรวจสอบมาตรฐานร้านค้าในด้านต่าง ๆ
การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอตลอดไปตามแผนกำหนดของบริษัทฯ
อื่นๆ

 

สนใจติดต่อ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
สำนักแฟรนไชส์ อาคาร CP Tower ชั้น 25 เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร :02-8267800

เว็บไซต์ : goo.gl/tifb4Y

แฟรนไชส์ณศา ลูกชิ้นหมูปิ้ง

ร้านปังสด ขนมปัง-นมสด