in

โมลีแคร์ บาย คาร์แลค68

แบรนด์ โมลี แคร์ เกิดขึ้นโดยพัฒนาแบรนด์จาก คาร์แลค68 ให้บริการ ล้างสี ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสี ซักเบาะพรม เคลือบสี ล้างห้องเครื่อง เคลือบกระจก และอื่นๆ เป็นคาร์แคร์ครบวงจร

ธุรกิจโมลี แคร์ เกิดจากการต่อยอดทางธุรกิจ ของ บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 35 ปี ในฐานะตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาสีรถยนต์ ภายใต้แบรนด์ คาร์แลค จากประเทศเยอรมนี

โดยในปี 2546 ได้พัฒนาธุรกิจกเป็นธุรกิจคาร์แคร์ดูแลรักษาสีรถยนต์แบบครบวงจร โดยใช้แบรนด์คาร์แลค68 และได้พัฒนามาเป็นโมลี แคร์ จนถึงปัจจุบัน

#โมลีแคร์ บาย คาร์แลค68  #ศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์ครบวงจร #คาร์แคร์ #แบรนด์ โมลี แคร์ #คาร์แคร์ครบวงจร

 

การลงทุน โมลี แคร์ บาย คาร์แลค68 มีการลงทุน 3 รูปแบบ
Franchise ใช้งบการลงทุน 1.8 – 2.2 ล้านบาท
Dealer ใช้งบการลงทุน 2 แสน – 1 ล้านบาท
Supporter ใช้งบการลงทุน 50,000 บาทขึ้นไป
โดยในรูปแบบแฟรนไชส์
สัญญา 6 ปี ค่าแฟรนไชส์ 300,000 บาท
งบประมาณการลงทุนธุรกิจ โมลีแคร์
1 Licensing Fee/Setup Fee
อายุสัญญา 6 ปี ค่าต่อสัญญาฉบับใหม่ทุกๆ 6 ปี 200,000 บาท
Franchise Benefit/สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
– Intellectual Property Right สิทธิในการใช้ชื่อและตราสินค้า โมลีแคร์และคาร์แลค
– Operation System ระบบการปฏิบัติการ การบริหารจัดการ
– Professional Training
การฝึกอบรมระดับผู้จัดการเป็นเวลา 7 วัน ด้วยภาคทฤษฏีและปฎิบัติ
การฝึกอบรมระดับปฏิบัติการเป็นเวลา 10 วัน ด้วยภาคปฏิบัติ
Onsite Training เป็นเวลา 7 วัน เพื่อช่วยจัดวางระบบการทำงานจริง
Onsite Training เป็นเวลา 30 วัน เพื่อเสริมทักษะการปฎิบัติงานและเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
– Setup Implementation จัดส่งทีมงานที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ช่วยเหลือจัดการ การจัดตั้งธุรกิจ
– Material Support สนับสนุนจัดหาสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม
– Marketing Support สนับสนุนสร้างตราสินค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตราสินค้าในภาพรวม
300,000 บาท

2 Deposit Licensing Fee/ค่าค้ำประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้สิทธิ์และสั่งซื้อสินค้า
(บริษัทฯ จะชำระเงินคืนตามจำนวนกรณีเมื่อผู้ประกอบการมิได้ก่อความเสียหายต่อการใช้สิทธิ์ และมิได้มีค่าใช้จ่ายใดๆ ค้างชำระกับทางบริษัทฯ โดยจะจ่ายคืนหลังอายุสัญญาสิ้นสุดลง ภายใน 30 วัน)
100,000 บาท

3 Site Survey Charge/ค่าสำรวจพื้นที่
– ค่าสำรวจพื้นที่ 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่ แต่ให้บริษัทฯ ช่วยประสานงานและจัดหาให้
– ค่าสำรวจพื้นที่ 5,000 บาท สำหรับผู้ที่มีพื้นที่ และ ผู้ประกอบการเป็นผู้ประสานงาน และจัดหาเอง

4 Architect 3D Design/ค่าออกแบบ 3D ไม่รวมค่าเขียนแบบก่อสร้าง ตร.ม. ละ 350 บาท

5 First Purchasing Order/สนับสนุนผลิตภัณฑ์ครั้งแรกเฉพาะคาร์แคร์ 200,000 บาท

6 Equipment/เครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิดจากทางบริษัท ตามจริง

7 Signet Decoration/ค่าตกแต่งป้าย ตามจริง

8 Uniform/ค่าชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ตามจริง

9 Stationary/ค่าอุปกรณ์แพ็คเกจขาย ตามจริง

10 Miscellaneous/ค่าชุดอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ตามจริง

11 Construction/ค่าก่อสร้าง ตามจริง

12 Software/ค่าซอฟแวร์ ค่าเช่าเซอร์ฟเวอร์ ตามจริง

13 Local store marketing/ค่าการตลาดท้องถิ่น ตามจริง

14 Marketing/Royalty Fee ตามจริง

 

สิ่งที่ได้รับ
-สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของโมลี แคร์ และ คาร์แลค เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
-สิทธิในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาต่ำที่สุด
-สิทธิการใช้รูปแบบร้านและการตกแต่งร้านตามบริษัทรวมถึงการออกแบบร้านฟรี
-สิทธิการอบรมฟรีตลอดอายุสัญญา
-สิทธิการใช้ package การบริการต่างๆตามบริษัทกำหนด

 

สนใจติดต่อ

คุณกฤษณ์ กุลวุฒิดำรงชัย
1506 ซ.กาญจนภิเษก008 แขวง บางแค เขต บางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร : 081-4387292

อีเมล์ : carlack_68@yahoo.com

เว็บไซต์ : www.molycare.com

Facebook :  www.facebook.com/molycare

ไอดูโฟร์ไอเดีย

ชิกกี้ ชิก