in

4 สกิล

-จากประสบการณ์ทางด้านแฟรนไชส์การศึกษาของทีมวิชาการของบริษัท WisdomWide ที่มีประสบการณ์ด้านการสอน Echo Hybrid
-จากประสบการณ์ทีมผู้บริหารสถาบันกวดวิชา Enconcept กว่า 20 ปี
-จึงได้ร่วมกันพัฒนา 3 หลักสูตรบนพื้นฐานแนวคิด 4Skills อันได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการเขียนโปรแกรม

#4 สกิล #โรงเรียนกวดวิชา #แฟรนไชส์การศึกษา #ภาษาอังกฤษ

 

การลงทุน
1.ค่าลิขสิทธิ วิชาละ 60,000 บาท
2.ค่าค้ำประกัน วิชาละ 20,000 บาท
รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานใหญ่

ขั้นตอนการเปิดศูนย์

1.นัดหมายเข้าฟัง Franchise Orientation (หลักสูตรและการลงทุน)
2.หาทำเล
3.เซ็นสัญญาแฟรนไชส์
4.ตกแต่งศูนย์ & หาและอบรมครู

 

สิ่งที่ได้รับ
1.การให้คำปรึกษาด้านการประเมินทำเล
2.สิทธิในการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า และหลักสูตรการเรียนการสอนของ 4Skills
3.การฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารศูนย์
4.การฝึกอบรมสำหรับครู
5.ชุดสต็อคสินค้าเริ่มต้น
6.ระบบการจัดการนักเรียน
7.การให้คำปรึกษาด้านการตลาด & การออกแบบศูนย์
8.การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในภาพรวมผ่านสื่อต่างๆ ตลอดทั้งปี
9.สิทธิ์พิเศษต่างๆ ในเครือ Learn Balance Group สำหรับผู้บริหารศูนย์, บุตรผู้บริหารศูนย์, ผู้สอน

 

สนใจติดต่อ

เจ้าหน้าที่ 4Skills
เลขที่ 328 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ชั้น 11 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร : 093-140-1001

อีเมล์ : Pornsuda.p@wisdomwide.com

เว็บไซต์ : www.4skills.co

LINE  : 4Skillsthailand

Facebook  : www.facebook.com/4SkillsThailand

 

พาวเวอร์เบรน พาวเวอร์แมท (จินตคณิตประยุกต์)

เอ็มยูติวเตอร์