in

ติวเตอร์มืออาชีพ เข้าทำกัน!

ติวเตอร์มืออาชีพ เข้าทำกัน!

ติวเตอร์มืออาชีพ ไม่ได้มีแค่ประสบการณ์ หรือวุฒิการศึกษาเท่านั้น ต้องมีรูปแบบการสอนของติวเตอร์ที่ดี ซึ่งติวเตอร์มืออาชีพควรจะมีวิธีการสอนหลายรูปแบบ ไม่ใช่สอนแค่อยู่ในห้องเพียงอย่างเดียว โดยติวเตอร์จะต้องเลือกรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียน ดังนั้น มาดูรูปแบบการสอนของติวเตอร์มืออาชีพในแต่ละแบบกัน เพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาให้ดีขึ้น

01

1.สอนในรูปแบบที่ปรึกษา

การสอนในรูปแบบที่ปรึกษา ส่วนใหญ่ใช้กับการสอนเด็กโต และผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นการสอนแบบผสมการแนะแนวทางในการเรียน เกร็งข้อสอบ ช่วยเรื่องการเลือกคณะ หรือช่วยให้นักเรียนสามารถคิดต่อเองได้ คอยเป็นที่ปรึกษาให้แก่เด็กนักเรียนได้เกิดการตัดสินใจไปในทางที่ถูกที่ควร

02

2.สอนแบบพ่อแม่สอนลูก

สำหรับเด็กเล็กที่ค่อนข้างดื้อ ซน หรืออาจจะเป็นเด็กที่ขี้อาย เงียบขรึม ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยถาม ติวเตอร์จำเป็นต้องให้เด็กๆ มีความรู้สึก เชื่อใจ ไว้ใจ และมั่นใจก่อน โดยต้องทำให้นักเรียนเปิดใจที่จะรับฟัง เพราะฉะนั้น ติวเตอร์จำเป็นต้องสร้างความสนิทกับเด็กๆ ให้ได้ ให้ความรัก ความเชื่อใจ ให้พวกเข้ารู้สึกอบอุ่นพร้อมที่จะเรียนรู้กับคุณ

03

3.สอนแบบพี่เลี้ยง

สอนแบบพี่เลี้ยง เป็นการสอนแบบประคองให้นักเรียนผ่านจุดวิกฤติให้ได้ ซึ่งอาจจะเป็นนักเรียนที่ผลการเรียนย่ำแย่ และรวมถึงความไม่ชอบและมีทัศนคติติดลบในเรื่องการเรียน ดังนั้น ติวเตอร์ต้องการเข้าใจ มาช่วยปรับความคิด ปรับทัศนคติ และเสริมสร้างความมั่นใจให้นักเรียนอีกครั้ง

04

4.สอนแบบโค้ช

เด็กนักเรียนจำเป็นต้องวัดผลจากการสอบ ไม่ว่าจะระดับอนุบาล ประถม มัธยม ปริญญา หรือสอบแข่งขันต่างๆ จุดประสงค์คือให้ผ่านการสอบให้ได้ ดังนั้น ติวเตอร์จึงต้องใช้วิธีแบบโค้ชในการสอน ทั้งแก้ไขจุดอ่อน เสริมทักษะ และให้นักเรียนทำข้อสอบให้ทันเวลา บางครั้งจำเป็นต้องให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ หรือทำข้อสอบเยอะๆ

05

5.สอนแบบครูสอนลูกศิษย์

เป็นรูปแบบการสอนโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไร นักเรียนอายุเท่าไหร่ก็ตาม การสอนจำเป็นที่จะต้องกวดขันเรื่องความสนใจและสมาธิของนักเรียน ซึ่งผลการเรียนไม่ได้เป็นตัววัดความสามารถของเด็กเท่านั้น แต่วัดความสามารถของติวเตอร์ด้วยเช่นกัน

06

6.สอนแบบเพื่อน

รูปแบบนี้เหมาะใช้กับกลุ่มเด็กโต ในระดับมัธยม และมหาวิทยาลัย ติวเตอร์ต้องทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนเพื่อน เพื่อลดความประหม่า และทำให้นักเรียน เรียนแบบไม่เครียดจนเกินไป แต่ก็ควรเว้นระยะความเป็นเพื่อนบ้าง เพื่อให้เด็กเคารพ และเชื่อถือความเป็นติวเตอร์ของคุณ

 

เป็นอย่างไรบ้างกับรูปแบบการสอนของติวเตอร์ทั้ง 6 ข้อ ลองนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และเด็กนักเรียนดู และอย่างที่บอกไปว่า ผลการเรียนไม่ได้วัดแค่ตัวเด็กเท่านั้น ยังวัดความสามารถของติวเตอร์ด้วย จึงควรใส่ใจให้ความรู้ ความสามารถตามวิชาเรียนนั้นๆ อย่างสุดความสามารถ พร้อมให้คำแนะนำเด็กๆ ไปในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกัน

เปิดช่องทางขายงานกราฟฟิก สร้างรายได้ไม่รู้จบ

8 ข้อของการเป็นติวเตอร์ที่ดี