in

แฟรนไชส์ บ้านรักภาษา

การเรียนภาษา นับว่าเป็นการสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่อการแสวงหาความรู้ให้สำหรับผู้เรียน เพราะเมื่อใดที่เราเข้าใจภาษา นั่นหมายถึงเราสามารถนำเครื่องมือนั่นมาสื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกัน ซึ่งนำไปสู่การสร้างสมรรถนะของคน (Competency) และเป็นทุนของมนุษย์ (Human Capital) อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติ

โรงเรียนบ้านรักภาษา (Banrakpasa Language School) ริเริ่มจาก ครูซุ่น เจ้าของสถาบัน ที่มีใจรักด้านการศึกษาและเป็นครู ที่เริ่มสอนภาษาจีน-อังกฤษให้กับเด็กที่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งบ้านครูซุ่นไม่สามารถรองรับนักเรียนได้ จึงย้ายสถานที่ไปสอนยังสโมสรของหมู่บ้านคริสตัล ถนนไทรม้า แม้ว่าที่ซอยถนนไทรมานี้จะค่อนข้างห่างไกล ประกอบกับไม่ได้มีการโฆษณาไปมากนัก แต่ด้วยคุณภาพการสอนของครูซุ่น ทำให้ลูกศิษย์และผู้ปกครองต่างพากันแนะนำ บอกต่อ เป็นปากต่อปาก ทำให้นักเรียนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา จึงทำให้บ้านรักภาษาของครูซุ่นเติบโตขึ้น กระทั่งในปีนี้ โรงเรียนบ้านรักภาษาก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 ผู้ปกครองยังคงให้ความไว้วางใจ พาบุตรหลานมาเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านรักภาษายังได้รับความเชื่อมั่น ด้วยทำงานของทีมงานบ้านรักภาษาที่มีคุณภาพ เน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล จึงได้รับการติดต่อร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ และขยายสาขาไปยังสถานที่ต่างๆ ทำให้โรงเรียนบ้านรักภาษาเป็นโรงเรียนสอนภาษาทีมีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในด้านธุรกิจในระบบแฟรนไชส์

 

#แฟรนไชส์ บ้านรักภาษา  #บ้านรักภาษา  #แฟรนไชส์ #แฟรนไชส์คอร์สเรียน & การศึกษา

#อยากรวยต้องรู้  #therichmustknow.com  #สถาบันสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน

วิสัยทัศน์

บ้านรักภาษา โรงเรียนสอนภาษา อังกฤษ จีน ไทย ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเจ้าของภาษา ผสมผสานกับหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคนไทยและต่างชาติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันสำหรับทุกวัย พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

6

พันธกิจ

มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา ตอบโจทย์ผู้เรียน และพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน

ปัจจุบันภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง เป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมากที่สุดในโลก ทั้งในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการ ฯลฯ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอย่างถูกต้องต่อเนื่อง จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้ทันความก้าวหน้าของโลกในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งประเทศกำลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจ และการค้าโลก

  1. หลักสูตรปกติ (General Chinese-English Courses)
  2. หลักสูตรสนทนาเร่งรัด (Intensive Spoken Chinese-English Courses)
  3. หลักสูตรภาษาเชิงธุรกิจ (Business Chinese-English Courses)
  4. หลักสูตรภาษาสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Chinese English Courses)
  5. หลักสูตรภาษาเฉพาะกิจ (Chinese-English Courses for Specific Purposes)

ทั้งนี้ หลักสูตรจีน-อังกฤษ ดังกล่าว ประกอบด้วย การออกแบบ และการจัดเนื้อหาการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน จัดอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีทักษะในด้านการสอน จัดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย จัดทำประเมินผลการเรียน และการอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยมีแนวการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์ (Student – Centered) เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

1

2

1.การเรียนภาษาจีน + อังกฤษ แบบครบวงจร

2.สอนภาษาจีน-อังกฤษ แนวบูรณาการ สนุกและได้ความรู้

3.บริการสอนทั้งใน-นอกสถานที่

4.จัดโปรแกรมทัศนศึกษาใน-นอกสถานที่

5.จัดโปรแกรมคอร์สปิดเทอม และคอร์สซัมเมอร์ต่างประเทศ

6.จัดหาครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์

4

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

มีความสามารถในการบริหารจัดการ

ชอบงานด้านการศึกษา – การเรียนภาษา

สิ่งที่ได้รับจากแฟรนไชส์

1.สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า (โลโก้)

2.สิทธิในการใช้หลักสูตร ซึ่งแบ่งออกเป็น 16 หลักสูตรสำหรับเด็ก และอีก 6 หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่, หนังสือ และแผนการสอนของ Banrakpasa

3.หนังสือหลักสูตรภาษาอังกฤษแสนสนุกสำหรับเด็ก 3-12 ปี สำหรับนักเรียน 1 ชุด และสำหรับครู 1 ชุด

4.จัดผู้บริหารผู้มีประสบการณ์การสอน และประสบการณ์บริหารให้คำปรึกษา ผู้ประกอบการ ฟรี ตลอดอายุสัญญา

5.Job Description พนักงาน และการอบรม/ให้คำปรึกษาครู

6.ให้คำปรึกษา พร้อมช่วยวางแผน และออกแบบการเรียนการสอน ในกรณีจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่

7.สิทธิในการใช้ภาพกิจกรรมต่างๆ ของ Banrakpasa

8.โบรชัวส์ 1,000 แผ่น

9.โปสเตอร์โฆษณาหลักสูตรต่างๆ 2 ชุด

10.โปสเตอร์ผลงานของสถาบันฯ  5 ชุด

11.โปรแกรมบริหารจัดการสถาบันสอนภาษา ที่จะช่วยให้ระบบการจัดการต่างๆ เป็นเรื่องง่ายๆ

12.ป้ายสถาบัน ติดหน้าอาคาร ขนาด 4 x 1.5 เมตร

13.ป้ายญี่ปุ่น ตั้งหน้าร้าน 2 อัน

14.เว็ปไซต์ของสาขา และโฆษณาทาง Google Adword, Facebook และเว็ปไซต์อื่นๆ ฟรี

15.เสื้อ Banrakpasa สำหรับผู้ใหญ่ 4 ตัว สำหรับครู

16.สมุดคัดภาษาจีน-สมุดโน๊ต Banrakpasa 50 เล่ม

17.ช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในวันเปิดตัวสาขา›

7

การศึกษาเป็นระบบครบวงจร โดย การบริหารงานของโรงเรียนบ้านรักภาษา ผู้ซื้อแฟรนไชส์ จะนำระบบการบริหารหลักสูตรไปใช้ได้ทันที ที่เปิดสอน โดยบ้านรักภาษา ได้จัดเตรียม
1.หลักสูตรการสอนในสถาบัน (IN HOUSE Training)

2.หลักสูตร SUMMER และคอร์สปิดเทอม

3.หลักสูตร Training นอกสถาบัน

4.แผนการสอน

5.ข้อสอบ Placement Test

6.ข้อสอบ STANDARD TEST ของแต่ละระดับ ตั้งแต่ ระดับต้น – สูง

7.การจัดหาครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์

8.อุปกรณ์การเรียนการสอน(Teaching Materials)

9.Training ครู และผู้ประกอบการ

10.คอร์สซัมเมอร์ต่างประเทศ

5

การลงทุนของแฟรนไชส์

1.แบบ A. ค่าแฟรนไชส์ 350,000 บาท /สัญญา 4 ปี

2.แบบ B. ค่าแฟรนไชส์ 250,000 บาท /สัญญา 3 ปี

3

 

สนใจติดต่อแฟรนไชส์

โรงเรียนบ้านรักภาษา “Banrakpasa Language School”

81/232 สโมสรหมู่บ้านคริสตัลทาวน์โฮม ถนนไทรม้า ตำบลไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. : 02-985-2887, 083-009-4999

E-mail : Banrakpasa2@gmail.com

Line : @banrakpasa

FB. : banrakpasa

แผนที่

แผนที่

 

ขอขอบคุณข้อมูล : เว็บไซต์ banrakpasa.com , thaifranchisecenter.com

ขอขอบคุณรูป :เว็บไซต์ banrakpasa.com

แฟรนไชส์ HAPPY MATH (แฮ็พพิแมธ)

แฟรนไชส์ เอชเจ เฟรชมิลค์ปังหยา-นมสด