in

แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส

ร้านควิก เซอร์วิส (Quick Service) คือ ร้านสารพัดบริการชุมชน ที่ได้รวบรวมเอาบริการหลายๆ อย่างที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้คนในชุมชนมาเปิดให้บริการในร้านเดียวกันภายใต้บริการแบบ ONE STOP SERVICES โดยมีแนวคิดเริ่มเกิดจากการมองเห็นถึงความไม่สะดวกและไม่มีเวลาของผู้คนในชุมชน ที่จะไปจัดการทำธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตัวเองรวมถึงความไม่สะดวกที่จะไปทำหลายๆ ธุรกรรมในหลายๆ สถานที่ได้ในเวลาที่จำกัด

โดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ที่การจราจรติดขัด อย่างเช่น กรุงเทพมหานครหรือหัวเมืองขนาดใหญ่หรือแม้แต่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากหน่วยงานให้บริการของรัฐเช่นที่ทำการไปรษณีย์ธนาคาร กรมขนส่ง ทางบก จุดชำระค่าบริการต่างๆเช่น ค่างวดรถ ค่าไฟฟ้า ค่าบัตรเครดิต สินเชื่อต่างๆ ศูนย์บริการทำ พรบ. ต่อทะเบียนประกันภัยรถยนต์, บริการถ่ายเอกสาร, รับ-ส่งแฟ็กซ์

 

#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส  #ควิกเซอร์วิส  #แฟรนไชส์ด้านบริการ  #ไปรษณีย์

#อยากรวยต้องรู้  #therichmustknow.com  #รับชำระ สินค้า บริการ

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

1.มีใจรักด้านบริการ

2.อยากมีธุรกิจส่วนตัว

3.มีสถานที่ทำเลเหมาะสำหรับทำธุรกิจ

 

5

 

การลงทุนของแฟรนไชส์

แฟรนไชส์ Quick Service มี 3 รูปแบบ

1

งบลงทุน 150,000 บาท : ไม่ได้สิทธิในการใช้ชื่อ/รูปแบบร้าน “ควิก เซอร์วิส”

ได้ระบบงาน 4 บริการ (ระยะเวลาจัดตั้งร้าน 2 สัปดาห์)

1.บริการไปรษณีย์

2.จุดชำระบิลออนไลน์

3.งานทำ พ.ร.บ. , ต่อภาษีรถและประกันภัย

4.บริการโอนเงินธนาคาร

5.บริการเติมเงินมือถือ

สิ่งที่ผู้ลงทุนต้องจัดเตรียม

– ขนาดพื้นที่สำหรับเปิดร้าน : 8-20 ตารางเมตร

– อัตราค่าเช่าพื้นที่ : ต่างจังหวัด ควรอยู่ระหว่าง 3,000-6,000 บาท , กรุงเทพ-ปริมณฑลควรอยู่ระหว่าง 5,000-12,000 บาท

– สัญญาเช่าพื้นที่ : อย่างน้อย 3 ปี (กรณีเช้าพื้นที่เปิดร้าน)

– พนักงาน 2 คน (ประจำร้าน 1 คน , พนักงานส่งเอกสาร 1 คน)

สิ่งที่ผู้ลงทุนได้รับ

1.ป้ายชื่อร้าน “แบรนด์ของท่าน” (ป้ายธรรมดาไม่มีไฟ)

2.เคาเตอร์บริการ

3.บอร์ดโชว์สินค้าจำหน่าย

4.โต๊ะรองเขียน

เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงาน

1.ซอฟแวร์การทำงาน

2.เครื่องคอมพิเวตอร์ 1 ชุด

3.เครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง

4.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 เครื่อง

5.เครื่องแสกนบาร์โค๊ต 1 เครื่อง

6.คู่มือการทำงาน 3 เล่ม

7.ตรายางงานไปรษณีย์ 1 ชุด

8.แสตมป์ 3 บาท 10 ดวง , แสตมป์ 5 บาท 10 ดวง

9.ซองจดหมายทุกขนาด อย่างละ 10 ซอง

10.กล่องไปรษณีย์ทุกขนาด อย่างละ 10 กล่อง

11.เทปกาวปิดกล่องพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

12.เชือกสำหรับผูกกล่อง 2 ม้วน

13.กันกระแทก 1 ม้วนเล็ก

14.ปากกา 5 ด้าม

15.กระปุกใส่น้ำสำหรับติดแสตมป์ 1 อัน

16.แท่นหมึกประทับตรายาง แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ชุด

17.ปากกาเคมี แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ด้าม

18.แฟ้มใส่เอกสาร 31 อัน

19.ใบปลิว 1,500 ใบ

20.ป้ายไวนิลแจ้งเอปดบริการแล้ว 1 ป้าย

21.ส่งพนักงาน(พี่เลี้ยง)ไปประจำวันเปิดร้าน 1 วัน

 

2

งบลงทุน 200,000 บาท : ได้สิทธิในการใช้ชื่อ/รูปแบบร้าน “ควิก เซอร์วิส”

**ไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียม(ค่ารายเดือน,รายปี,ส่วนแบ่งการขาย)ใดๆทั้งสิ้น

**รับประกันระบบซอฟแวร์ 2 ปี

ได้ระบบงาน 7 บริการ (ระยะเวลาจัดตั้งร้าน : 2 สัปดาห์)

1.บริการไปรษณีย์

2.จุดชำระบิลออนไลน์

3.งานทำ พ.ร.บ. , ต่อภาษีรถและประกันภัย

4.บริการโอนเงินธนาคาร

5.บริการถ่ายเอกสาร

6.รับ-ส่งแฟ็กซ์

7.เติมเงินมือถือ

สิ่งที่ผู้ลงทุนต้องจัดเตรียม

– ขนาดพื้นที่สำหรับเปิดร้าน : 8-20 ตารางเมตร

– อัตราค่าเช่าพื้นที่ : ต่างจังหวัด ควรอยู่ระหว่าง 3,000-6,000 บาท , กรุงเทพ-ปริมณฑล ควรอยู่ระหว่าง 5,000-12,000 บาท

– สัญญาเช่าพื้นที่ : อย่างน้อย 3 ปี (กรณีเช้าพื้นที่เปิดร้าน)

– พนักงาน 2 คน (ประจำร้าน 1 คน , พนักงานส่งเอกสาร 1 คน)

สิ่งที่ผู้ลงทุนได้รับ

1.ป้ายชื่อร้าน “Quick Service” (ป้ายไฟ) 1 ป้าย

2.เคาเตอร์บริการ

3.บอร์ดโชว์สินค้าจำหน่าย

4.โต๊ะรองเขียน

5.เก้าอี้แถวลูกค้า 3 ที่นั่ง

6.ฉากหลัง

เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงาน

1.ซอฟแวร์การทำงาน

2.เครื่องคอมพิเวตอร์ 1 ชุด

3.เครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง

4.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 เครื่อง

5.เครื่องแสกนบาร์โค๊ต 1 เครื่อง

6.คู่มือการทำงาน 3 เล่ม

7.ตรายางงานไปรษณีย์ 1 ชุด

8.แสตมป์ 3 บาท 10 ดวง , แสตมป์ 5 บาท 10 ดวง

9.ซองจดหมายทุกขนาด อย่างละ 10 ซอง

10.กล่องไปรษณีย์ทุกขนาด อย่างละ 10 กล่อง

11.เทปกาวปิดกล่องพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

12.เชือกสำหรับผูกกล่อง 2 ม้วน

13.กันกระแทก 1 ม้วนเล็ก

14.ปากกา 5 ด้าม

15.กระปุกใส่น้ำสำหรับติดแสตมป์ 1 อัน

16.แท่นหมึกประทับตรายาง แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ชุด

17.ปากกาเคมี แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ด้าม

18.แฟ้มใส่เอกสาร 31 อัน

19.ใบปลิว 1,500 ใบ

20.ป้ายไวนิลแจ้งเอปดบริการแล้ว 1 ป้าย

21.ส่งพนักงาน(พี่เลี้ยง)ไปประจำวันเปิดร้าน 2 วัน

 

3

งบลงทุน 250,000 บาท : ได้สิทธิในการใช้ชื่อ/รูปแบบร้าน “ควิก เซอร์วิส”

**ไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียม(ค่ารายเดือน,รายปี,ส่วนแบ่งการขาย)ใดๆทั้งสิ้น

**รับประกันระบบซอฟแวร์ 2 ปี

ได้ระบบงาน 9 บริการ (ระยะเวลาจัดตั้งร้าน : 3 สัปดาห์)

1.บริการไปรษณีย์

2.จุดชำระบิลออนไลน์

3.งานทำ พ.ร.บ. , ต่อภาษีรถและประกันภัย

4.บริการโอนเงินธนาคาร

5.บริการถ่ายเอกสาร

6.บริการรับ-ส่งแฟ็กซ์

7.เติมเงินมือถือ

ได้เพิ่มเติม … 8 ศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร และ 9 ศูนย์ถ่ายรูปด่วน ติดบัตร

สิ่งที่ผู้ลงทุนต้องจัดเตรียม

1.ขนาดพื้นที่สำหรับเปิดร้าน : 15-30 ตารางเมตร

2.อัตราค่าเช่าพื้นที่ : ต่างจังหวัด ควรอยู่ระหว่าง 3,000-8,000 บาท , กรุงเทพ-ปริมณฑล ควรอยู่ระหว่าง 5,000-15,000 บาท

3.สัญญาเช่าพื้นที่ : อย่างน้อย 3 ปี (กรณีเช้าพื้นที่เปิดร้าน)

4.พนักงาน 2-3 คน (ประจำร้าน 1-2 คน , พนักงานส่งเอกสาร 1 คน)

สิ่งที่ผู้ลงทุนได้รับ

1.ป้ายชื่อร้าน “Quick Service” (ป้ายไฟ) 1 ป้าย

2.ป้ายตู้ไฟล้อเลื่อน ตั้งหน้าร้าน 1 ป้าย

3.เคาเตอร์บริการ 1 ตัว

4.บอร์ดโชว์สินค้าจำหน่าย

5.โต๊ะรองเขียน

6.ฉากหลัง

เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงาน

1.ซอฟแวร์การทำงาน

2.เครื่องคอมพิเวตอร์ 1 ชุด

3.เครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง

4.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 เครื่อง

5.เครื่องแสกนบาร์โค๊ต 1 เครื่อง

6.เครื่องปริ๊นรูป , กระดาษพร้อมหมึก(งานถ่ายรูปด่วน) 1 เครื่อง

7.คู่มือการทำงาน 3 เล่ม

8.ตรายางงานไปรษณีย์ 1 ชุด

9.แสตมป์ 3 บาท 10 ดวง , แสตมป์ 5 บาท 10 ดวง

10.ซองจดหมายทุกขนาด อย่างละ 10 ซอง

11.กล่องไปรษณีย์ทุกขนาด อย่างละ 10 กล่อง

12.เทปกาวปิดกล่องพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

13.เชือกสำหรับผูกกล่อง 2 ม้วน

14.กันกระแทก 1 ม้วนเล็ก

15.ปากกา 5 ด้าม

16.กระปุกใส่น้ำสำหรับติดแสตมป์ 1 อัน

17.แท่นหมึกประทับตรายาง แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ชุด

18.ปากกาเคมี แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ด้าม

19.แฟ้มใส่เอกสาร 31 อัน

20.ใบปลิว 3,000 ใบ

21.ป้ายไวนิลแจ้งเปิดบริการแล้ว 1 ป้าย

22.เสื้อยูนิฟอร์ม จำนวน 5 ตัว

23.ส่งพนักงาน(พี่เลี้ยง)ไปประจำวันเปิดร้าน 2 วัน

มีให้เพิ่มเติม

ศูนย์ถ่ายเอกสาร , งานเข้าเล่ม , งานเคลือบบัตร

– เครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่(ใหม่แกะกล่อง) จำนวน 1 เครื่อง

– เครื่องเข้าเล่มแบบห่วง จำนวน 1 เครื่อง

– เครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง

– สินค้าจำหน่าย เช่นกระดาษถ่ายเอกสาร,ห่วงเข้าเล่ม,พลาสติกเคลือบบัตร ฯลฯ

ศูนย์ถ่ายรูปด่วนติดบัตร (เจ้าของร้านจัดเตรียมกล้องดิจิตอลเอง)

– เครื่องปริ๊นรูปด่วน 1 นาที/1โหล

– กระดาษพร้อมหมึก (ปริ๊นส์รูปขนาด 1 นิ้ว ได้จำนวน 50 โหล)

– ฉากสีฟ้า

– ป้ายแสดงจุดถ่ายรูปติดบัตร

– เครื่องตัดรูป

 

6

 

Screenshot_2

 

**กรณีเปิดสาขาต่างจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑล) จะคิดค่าขนส่ง (ไป-กลับ) กิโลเมตร*สาขาต่างจังหวัด กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาทก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปดูสถานที่เปิดร้านจริง ณ วันทำสัญญา**

 

การโอนจองสิทธิ  จำนวน 10,000 บาท เข้าบัญชีธนาคาร(ออมทรัพย์)  ชื่อบัญชี: นายชาตรี ศรีชัยวาณิชย์  ละ 15 บาท หรือเริ่มต้นที่ 5,000 บาท (คิดแค่ครั้งเดียว)

 

4

 

7

 

สนใจติดต่อ

ที่อยู่: 89/20 ม.6 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทร: คุณชาตรี 08-1866-9837 , คุณชัยนนท์ 08-6091-6872

แฟ็กซ์: 0-27919781

Email: quickserviceshop@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ quickserviceshop.com

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : ควิกเซอร์วิส.com

 

ธุรกิจไอเดีย วุ้นอุนจิ

แฟรนไชส์ เปิ่น กาแฟโบราณอู่ทอง