in

แฟรนไชส์ สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ท็อปซายน์

หลักสูตร Top Science เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือทดลองด้วยตัวเองที่ประสบความสำเร็จในประเทศเกาหลีใต้ หนึ่งในประเทศที่ถือว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกถูกคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศง 2544 โดย CEO Kim Byung Hun ผู้ที่ทำงานด้านวิชาการ ในกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีมายาวนาน และได้รับเลือกให้เป็นผู้นำยอดเยี่ยมในด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แห่งประเทศเกาหลี (Korea Power Leader in Science education field 2016) ในปี พ.ศ. 2560 จาก Korean National Assembly การศึกษาใน ประเทศเกาหลีใต้ โปสเตอร์ในงานนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษาในวาระครบ 60 ปี ของการที่ประเทศเกาหลีได้รับเอกราชได้เขียนไว้ว่า  “Education is our only hope” (การศึกษาคือความหวังเดียวของประเทศ) เนื่องจากประเทศเกาหลีไม่ได้มีทรัพยากรมากมายนักและผ่านสงครามมาหลายครั้งทั้งสงครามภายนอก และสงครามภายในประเทศกันเอง การศึกษาจึงเป็นความหวังหลักในการพัฒนาประเทศกวดวิชาในเกาหลีจึงได้รับความนิยมจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก มีหลายบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งนำไปสู่การแข่งขันที่ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งคุณภาพของหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย บริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด จึงตัดสินใจทำความร่วมมือกับ บริษัท 바른방과후학교만들기 ในประเทศเกาหลีใต้เพื่อรับสิทธิในการเผยแพร่หลักสูตรนี้ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆเทียบเคียงระดับสากล

#แฟรนไชส์ ท็อปซายน์  #สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์  #สถาบันยอดนิยมจากประเทศเกาหลี  #แฟรนไชส์

#แฟรนไชส์คอร์สเรียน & การศึกษา  #อยากรวยต้องรู้  #therichmustknow  #แฟรนไชส์ยอดนิยม  #ธุรกิจแฟรนไชส์สุดฮิต

08-01

 

วิสัยทัศน์(Vision)

เป็นผู้นำในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทย ให้มีองค์ความรู้และความสามารถทัดเทียมในระดับสากลผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย

ปณิธาน (Aspiration)

บริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด จะมุ่งมั่นในการ บ่มเพาะเยาวชนไทย ให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมในระดับสากล ด้วยหัวใจของความทุ่มเทและเสียสละ ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เพื่อเติบโตไปเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในอณาคต

พันธกิจ (Mission)
1. สร้างสรรค์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพทัดเทียมระดับสากล
2. ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนมากที่สุด
3. สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน และทักษะต่างๆ ที่จะติดตัวผู้เรียนไปตลอด
4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
 
รู้จัก TOP SCIENCE 

Top Science คือ สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กประถม เป็นหลักสูตรที่มีการพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์และน่าสนใจมาอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปีจากประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก Top Science เป็นการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยประสบการณ์จริง จากการทดลองด้วยตัวเองผ่านชุดทดลอง 576 ชุด พร้อมทั้งสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ใช่เป็นเพียงการเรียนที่ “จำ ท่อง สอบ ตอบ ลืม” เท่านั้น แต่นักเรียนจะมีควผ้ามรู้และความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งรอบตัวได้ พร้อมทั้งต่อยอดพัฒนาการทางความคิด ที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

7

 

คุณสมบัติผู้ลงทุน
คุณสมบัติของผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทยด้วยการเรียนการสอนแบบ Top Science
1. รักในการสอน และมีความปรารถนาดีต่อเด็ก
2. มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีเวลาดูแลและทุ่มเทกับสถาบันได้เต็มที่
3. มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงภาพลักษณ์ของสถาบัน
4. มีความรู้เบื่องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์
5. เป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์
6. มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ

การลงทุนของแฟรนไชส์

 • ราคา 150,000 – 300,000 บาท

สิ่งที่ได้รับจากแฟรนไชส์  เช่น อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 

 • สิทธิในการใช้ชื่อเสียงและเครื่องหมายการค้าของ Top Science

 • ระบบหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ eBooks

 • ระบบประเมิณและติดตามผลการเรียนของนักเรียน

 • ระบบจัดการแฟรนไชส์

 • คู่มือในการสอนสำหรับครู

 • คู่มือในการปฏิบัติงานในสาขา

 • กระเป๋าเงินอิเล็กโทรนิค

 • ชุดอุปกรณ์ทดลองในการสอน

 • ชุดทดลองตั้งโชว์และทำกิจกรรม 

 • อบรมคุณครูและเจ้าของสาขา

 • ไฟล์สำหรับตกแต่งร้านทั้งภายในและภายนอก

 • Top Science On Tour  

 • เสื้อกาวน์สำหรับครูและนักเรียน

 • เสื้อ T-shirt Top Science

 • เข็ม Top Science

 • บิลเงินสด

 • AR cards

 • กระเป๋าผ้า

 • โบรชัวร์

 • เสื้อยืดเด็ก

 • โล่แต่งตั้งสถาบัน

11

 

เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ เป็นวิธีเรียนที่ดีที่สุด 

จากผลงานวิจัยของ NTL Institute แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการเรียนในรูปแบบต่างๆ ผ่าน Retention rate ของผู้เรียน

แสดงดังปิรามิดแห่งการเรียนรู้ (Learning pyramid) ด้านล่าง

 

ทำไมต้องเรียนกับ Top Science

 

รู้จัก TOP SCIENCE

Top Science ใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นหนังสืออิเล็กโทรนิค (ebook) ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนสูงที่สุด ที่จะทำให้
นักเรียนได้เห็นภาพของสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจน และสามารถแสดงสื่อมัลติมีเดียได้ ซึ่งขั้นตอนการเรียนของ Top Science ได้ถูกออกแบบไว้
ดังต่อไปนี้

9

 

สนใจติดต่อ

 • ชื่อบริษัท : บริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้บริหาร : คุณภูดิท พรรักษมณี
 • ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเอกรินทร์ ศุภชวโรจน์
 • ที่อยู่ : 99/23 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 • โทร : 081-393-4653 (คุณภูดิท), 085-345-8227 (คุณเอกรินทร์)
 • อีเมล์ : m5.learnpower@gmail.com ,learnpower@gmail.com
 • เว็บไซต์ : topscience-th.com ,topscience.asia
 • LINE : topscience.th
 • Facebook : goo.gl/19BtFF

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : จากเจ้าของแฟรนไชส์ท็อปซายน์

แฟรนไชส์ 24 มินิมาร์ท

10 ปัจจัยพารวย ที่คุณลืมคิด!