More stories

  • in

    แฟรนไชส์ Kid Able (คิดเอเบิ้ล)

    จากความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ภาษานานาชาติ เช่น อังกฤษ จีน เวียดนาม และฝรั่งเศสให้กับนักเรียนตั้งแต่ เด็กเล็กจนถึงเด็กโต จนถึงวัยผู้ใหญ่ ที่คุณจินตนา ดาเนียล หรือ ครูจี้ ริเริ่มขึ้นภายใต้ชื่อสถาบันว่า เฟอร์เฟค เอ็ดด More