More stories

  • in

    แฟรนไชส์ พิซซ่าตำหรับไทย

    ชื่อพิซซ่าไทย มาจากประกายความคิดของคุณลัดดาในการทำพิซซ่าราคาประหยัดให้คนไทยซื้อหาได้ด้วยราคาไม่ถึงร้อยบาทด้วยพื้นฐานเรียนจบด้านอาหารและโภชนาการทำให้มีความรักในด้านนี้เป็นทุนเดิม ในจังหวะที่กำลังนั่งรับประทานพิซซ่าแบรนด์ดังอยู่ๆ ก็ More